Kje v Krškem bodo v prihodnje gradili in vlekli širokopasovne povezave?

Krško (panorama)

Ob občinskem prazniku, ki ga bodo v občini Krško obeležili 7. junija, je krški župan je Miran Stanko na novinarski konferenci predstavil delo zadnjih štirih let in predstavil načrte za naprej.

Stanko zadnja štiri leta ocenjuje kot uspešna, saj so v skladu z zastavljenimi cilji izpeljali kar nekaj večjih naložb. Zanje so v letih od 2014 do vključno 2017 namenili nekaj več kot 54,4 milijona evrov, pri čemer so tudi počrpali 19,3 milijona državnih in evropskih sredstev.

Med večjimi naložbami je izpostavil nadaljevanje izgradnje krške obvoznice ter modernizacijo številnih občinskih cest, izgradnjo krožišč (Veliki Podlog, Brestanica, most Krško), obnove ulic in mostov. Med drugim so v zadnjih treh letih nadgradili kolesarske povezave, v mestu Krško pa vzpostavili avtomatski sistem brezplačne izposoje koles.

S pomočjo evropskih sredstev so celovito obnovili staro mestno jedro Krškega, na področju komunale pa med večje naložbe sodijo hidravlične izboljšave vodovodnega omrežja kot skupni projekt občin Krško, Kostanjevica na Krki in Brežice, s katerim so dosegli zanesljivejšo in varnejšo oskrbo s pitno vodo, ter izgradnja sodobne kompostarne v Zbirnem centru Spodnji Stari Grad.

Od skupno osmih osnovnih šol so obnovljene osnovne šole v Krškem, v Leskovcu pri Krškem, Brestanici, Koprivnici, sanacija osnovne šole v Podbočju pa je v drugi fazi. Od vrtcev je bil obnovljen vrtec Pika Nogavička v Leskovcu pri Krškem, v Brestanici pa je bil zgrajen nov nizkoenergetski vrtec.

Kakšni so načrti za prihodnje?

Kot je pojasnila direktorica občinske uprave Melita Čopar, v letošnjem letu načrtujejo pridobitev gradbenega dovoljenja za širitev Valvasorjeve knjižnice v Krškem in začetek gradnje, drugo fazo energetske sanacije osnovne šole Podbočje, obnovo kuhinje, knjižnice in kurilnice na OŠ Koprivnica ter aktivnosti za umeščanje novega objekta OŠ dr. Mihajla Rostoharja v starem mestnem jedru Krškega. Pripravljajo še projektno dokumentacijo za nov vrtec na Senovem, v načrtu je tudi gradnja novega vrtca v Velikem Podlogu.

Na področju prometne infrastrukture bodo nadaljevali z izgradnjo krške obvoznice, z modernizacijo občinskih cest in pločnikov, v načrtu je tudi izdelava projektne dokumentacije za peš most preko Save v Krškem. Uredili bodo tri nova izposojevališča koles v Krškem in Brestanici kot nadgradnjo avtomatskega sistema brezplačne izposoje.

Na pokopališču v Krškem nadaljujejo gradnjo nove mrliške vežice in širitev pokopališča. Nadgradnja kanalizacijskega sistema bo potekala na območjih Senovega, Krškega in Leskovca. Na področju skrbi za starejše je v začetku leta startal projekt Sopotniki, ki omogoča brezplačne prevoze za starejše v sodelovanju s prostovoljci.

Nadaljujejo tudi z izgradnjo širokopasovnih povezav, in sicer na območju Velikega Podloga, Krškega, Veniš, Senovega, Gore, Brestanice in Podbočja.

Vir: Občina Krško

M. R.