Kdaj morajo cestne službe dejansko začeti plužiti?

Foto: PU NM

Ob zimskem sneženju pogosto slišimo, da je sneg znova presenetil službe, odgovorne za pluženje snega in čiščenje cest. Mnogi so namreč prepričani, da morajo biti ceste splužene praktično ves čas in da se mora s pluženjem začeti praktično takoj, ko zapade nekaj snega.

Pa je temu res tako?

Pluženje in urejanje cest v zimskem času ureja pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest, ki je v veljavi od leta 2016. Pravilnik določa, da je prevoznost občinskih cest zagotovljena, če višina snega ne presega 15 centimetrov, promet pa je možen z uporabo zimske opreme. To z drugimi besedami pomeni, da je treba občinske ceste plužiti šele, ko na njih zapade 15 centimetrov snega, če je po njih še mogoče voziti z zimsko opremo. No, praksa je pogosto drugačna. Večina zimskih služb s pluženjem namreč začenja že bistveno prej, po navadi ko zapade sedem ali več centimetrov snega.

Pravilnik določa, da je za čiščenje občinskih cest zadolžena občina, za javne poti pa posamezne krajevne skupnosti. Določa tudi, da za čiščenje in vzdrževanje dovoznih poti do posameznih stanovanjskih objektov poskrbijo občani sami.

Med drugim ureja tudi prioriteto samega pluženja glede na kategorije cest. Prevoznost na avtocestah in hitrih cestah mora biti tako zagotovljena ves čas, na glavnih mestnih in pomembnejših regionalnih cestah mora biti zagotovljena od 5. do 22. ure, na ostalih regionalnih in pomembnejših lokalnih cestah od 5. do 20. ure, na ostalih cestah pa od 7. do 20. ure.

A. M.