Katja Čanžar gre na parlamentarne volitve

Foto: OO SDS Brežice

Člani Občinskega odbora SDS Brežice so na programski konferenci potrdili Katjo Čanžar za kandidatko na prihajajočih parlamentarnih volitvah. Čanžarjeva, ki pozna in se zaveda lokalnih potencialov, si želi stkati nove izzive in priložnosti za občino Brežice.

33-letna podžupanja in predavateljica na Fakulteti za turizem se poklicno in raziskovalno največ ukvarjam s turizmom, ki postaja eden najhitreje rastočih gospodarskih sektorjev na svetu. Kot pravi »so turistične storitve pomemben steber brežiškega gospodarstva, še posebej zaradi močne zastopanosti, pomena in tradicije v kmetijstvu, ki skupaj s turističnim sektorjem predstavljata trajnostno priložnost razvoja naše destinacije. Torej kmetijstvo, ki številnim družinam predstavlja osnovni vir preživetja, še številnejšim pa pomembno dopolnitev osnovnega vira preživetja, je skupaj z naravnimi danostmi za zdraviliški, zdravstveni in športni turizem pomemben gradnik brežiške ponudbe.« Zato se bo zavzemala za državni oziroma evropski denar za ureditev športno rekreacijskega območja ob HE Brežice ter za spremembo zakonodaje, ki bo v prid lokalni hrani in bo omogočala njeno konkurenčno pridelavo.

Katja Čanžar (Foto: OO SDS Brežice)

Prav tako pričakuje več državnega denarja za obrtne in poslovne cone, ki so instrument regionalnega gospodarskega razvoja. Občina Brežice je v preteklem letu in pol prodala vsa zemljišča v obrtnih in poslovnih conah in za širitev slednjih po ocenah potrebuje 2 milijona EUR. Kandidatka si bo prizadevala za revitalizacijo projekta Gospodarsko središče Feniks, ki bo namenjen gospodarskim dejavnostim in razvoju civilnega dela letališča. »Brez komunalno urejenih con ni mogoče pričakovati večjega števila novih delovnih mest, kot je zadnje čase slišati iz občine Hoče – Slivnica, kjer bo luč sveta ugledala investicija Magne. Brežice so tudi zaradi dobre prometne lege in bližine hrvaške meje nadvse primerne za tovrstne investicije. Trenutno manjka le dobra volja vlade za investiranje v Posavje.«

Posebno pozornost namerava nameniti še skupinama starejših in mladih. Občina Brežice je sicer že prepoznala potrebo po programih za starejše (Starejši za starejše, Sopotnik, Večgeneracijski center …), ki pa bi jih bilo po besedah Čanžarjeve potrebno še nadgraditi, »odpeljati« na podeželje ter jih nacionalno koordinirati in seveda tudi financirati. Za mlade podpira predlog SDS, ki bi mladim družinam omogočal ugoden kredit za ureditev stanovanjskega vprašanja, in sicer z zmanjšanjem glavnice ob rojstvu vsakega novorojenega otroka.

Prisotni člani na programski konferenci so kandidatko soglasno potrdili v prepričanju, da v Brežicah dobijo poslanko, ki ji bodo lokalni interesi na prvem mestu.

Vir: OO SDS Brežice