Kar 29 županov obmejnih občin, med njimi štirje iz Posavja, za dodatna pooblastila vojski

Srečanje notranjega ministra Aleša Hojsa z župani.

Župani 23 obmejnih območij, med katerimi so tudi župani Brežic, Krškega in Kostanjevice ob Krki, so v četrtek državni zbor pozvali k aktivaciji 37.a člena zakona o obrambi, s katerimi bo vojaki dobili nekatera policijska pooblastila pri varovanju meje. Pozneje so se jim pridružili še župani šestih obmejnih občin.

Župani 23 občin so državni zbor k aktivaciji omenjenega člena pozvali v pobudi, ki so jo v četrtek ob obisku v Ilirski Bistrici predali obrambnemu ministru Mateju Toninu. V njej so zapisali, da je ob policiji Slovenska vojska “edina preostala inštitucija, ki razpolaga z zadostnim številom opremljenih in usposobljenih ljudi za zavarovanje južne meje.

Župani so presenečeni zaradi pomislekov o uporabi Slovenske vojske za varovanje državne meje v času, ko se v Sloveniji trudimo zajeziti epidemijo covida-19. “Odrekanje uporabe Slovenske vojske je v sedanjih razmerah zelo nevarno početje predvsem zato, ker se nam na južni meji lahko zgodi vdor večjega števila okuženih oseb,” so navedli. To je v prvi vrsti nevarno za občane ob državni meji, pozneje pa tudi za vse ostale v državi. Posebej zaskrbljujoče so po njihovih ocenah novice, da je okužba s koronavirusom že prisotna med nezakonitimi migranti, ki se nahajajo na evropskih tleh. Ob razmerah, v katerih so nastanjeni migranti v Evropi in Turčiji, so prepričani, da množične okužbe med njimi ne bo mogoče preprečiti. “Že sedaj ne razpolagamo z zadostnim številom policistov za učinkovito varovanje meje,” so zapisali župani in dodali, da je treba računati tudi, da bo določeno število policistov zbolelo. Slovenska vojska je zato edina, ki lahko zagotovi zadostno število ustrezno opremljenih in usposobljenih ljudi za varovanje meje.

K aktivaciji omenjenega člena je v petek pozvalo še dodatnih šest županov, s katerimi se je v Rogatcu sestal notranji minister Aleš Hojs, med drugim župan Bistrice ob Sotli.

Hojs je na srečanju sicer opozoril na nevarnost povečanja nezakonitih migracij v prihodnjih tednih in mesecih. “Včeraj smo bili seznanjeni s precej velikim nezadovoljstvom italijanske policije, ki je zajela neko večjo število v okolici Trsta. Dejansko ugotavljamo, da obstaja zelo velika verjetnost, da se bo migrantski val znova bistveno povečal, zato je po naši oceni treba aktivirati dodatne sile slovenske policije. Te bomo s popuščanjem korona epidemije, ki jo pričakujemo v naslednjih dnevih in tednih, v večji meri intenzivirali na naši južni meji, vsekakor pa še vedno podpiramo večjo aktivnost ali pa vsaj večjo prisotnost na južni meji tudi slovenske vojske,” je dejal.

Podpisi pod pismo županov, tem se je pozneje pridružilo še 6 drugih županov, med drugimi tudi župan Občine Bistrica ob Sotli.

M. P.