Kaj vse kurijo v sežigalnici Vipap Vidma in ali imajo čistilne naprave?

Vipap Krško

Občina Krško je z okoljskega vidika ena med bolj obremenjenimi občinami v Sloveniji. Del k temu zagotovo prispeva tudi največja sežigalnica odpadkov v lasti podjetja Vipap Videm Krško, ki je največja tovrstna v Sloveniji. Letno skuri okoli 90.000 ton materiala, pri čemer na občini zagotavljajo, da ima za to vsa potrebna dovoljenja.

Kako je z omenjeni sežigalnico, je nedavno zanimalo občinskega svetnika SDS Jožeta Olovca, ki je na občino naslovil vprašanje, ali ima sežigalnica za svojo dejavnost vsa potrebna dovoljenja, ali ima vgrajene ustrezne čistilne naprave, ali se izvajajo meritve emisij, ki jih spušča v zrak in kam se odlagajo odpadli.

Na Občini Krško občinskemu svetniku odgovarjajo, da ima Vipap Videm Krško okoljevarstveno dovoljenje za kurjenje ostankov iz lastne proizvodnje lesovine, pri čemer kuriji lubje in lesni ostanki. Ima pa tudi dovoljenje za kurjenje tujega lesnega odpada iz predelav, kot tudi muljev in rejektov iz lastne predelave starega in muljev iz čistilne naprave, na katero je priključena tudi komunala Občine Krško.

Kot pravijo na občini, te ostanke v podjetju kurijo v dveh kotlih, pri čemer nastalo toplotno energijo porabijo v tehnoloških procesih proizvodnje vlaknin in papirja. V enem kotlu kurijo lubje in lesne ostanke (okoli 34.000 ton letno), v drugem pa lastne vlaknaste mulje iz predelave odpadnega papirja in mulje iz čistilne naprave (okoli 61.000 ton). Podporno gorivo pri tem je zemeljski plin.

V podjetju zagotavljajo, da sta oba kotla opremljena z ustreznimi sistemi za čiščenje dimnih plinov in merilnim sistemom trajnega emisijskega monitoringa, ki ga izvajajo kontinuirano 24 ur 365 dni v letu. O tem je podjetje dolžno oddati tudi letno poročilo na Agencijo RS za okolje, ki te podatke objavi na spletni strani in so dostopni občanom, pravijo. Na vprašanje, kje odlagajo nevarne odpadke, ki nastanejo pri kurjenju in čiščenju nevarnih plinov, pa odgovarjajo, da pri sežigu ne nastajajo nevarni odpadki. Da pa pri gorenju kot ostanka nastajata žlindra in pepel, iz katerih proizvajajo kompozita VIPELEX in MULEX, ki se uporabljata v gradbeništvu.

Pri tem tudi zagotavljajo, da podjetje ne uvaža in ne kuri komunalnih odpadkov oz. komunalne odpadne embalaže. “Kurimo le ostanke iz lastne proizvodnje in lesni odpad iz predelav,” pravijo.

M. P.