Kaj bo po novem drugače za trgovce in kupce?

Sindikat delavcev trgovine Slovenije (SDTS) je z delodajalci izpogajal novo Kolektivno pogodbo dejavnosti trgovine Slovenije (KPDTS), ki bo stopila v veljavo že v avgustu 2018, deloma pa 1. 1. 2019. Nova pogodba med drugim prinaša zaprtje trgovin na praznike, povišanje plač ter višje dodatke na nedeljsko delo. Najnižje osnovne plače se bodo povišale s 1. januarjem 2019.

Zaposlenim v prvem in vključno do petega tarifnega razreda se bodo plače z januarjem povišale za pet odstotkov in nato s 1. julijem 2019 za še dva odstotka na sedanjo osnovo.

Primer: Prodajalki v četrtem tarifnem razredu, ki ima zdaj 624,10 evra osnovne plače, se bo ta z januarjem povišala na 655,31 evra, z julijem pa na 667,79 evra.

Zaposlenim v šestem in sedmem tarifnem razredu, kjer je zdaj najnižja osnovna plača 814,97 evra oz. 971,95 evra, pa se bodo najnižje osnovne plače z januarjem povišale za 10 odstotkov, in sicer na 896,47 evra oz. 1069,15 evra.

Zaposlenim v trgovini s 1. septembrom ne bo več treba delati na praznike. Doslej je veljalo, da lahko zaposleni dela 15 nedelj in pet praznikov, s septembrom pa bodo trgovine zaprte na vse praznike, razen izjem, ki jih določa zakon in so točno določene tudi v kolektivni pogodbi (npr. bencinski servisi, lekarne in zaposleni v skladiščih).

Bodo pa zaposleni s septembrom po novem lahko delali 20 nedelj na leto (a ne več kot dve na mesec), a bo cena dela višja. Delavec bo upravičen do dodatka za delo na nedelje v višini 100 odstotkov od bruto osnovne plače delavca oz. ustrezne urne postavke, a ta dodatek ne more biti manjši od 6,05 evra na uro bruto (doslej 5,40 evra na uro bruto).

S povišanjem plač, ki bo, bo urna postavka za nedeljo z dodatkom približno 10 evrov.

V novi kolektivni pogodbi ostaja določilo, da zaposleni lahko dela dve nedelji na mesec. Če bo delal tri, bo delodajalca doletelo 500 odstotkov pogodbene kazni. To pomeni, da bo imel delavec to, tretjo, nedeljo uro plačano 500 odstotkov.

Nova kolektivna pogodba jasneje opredeljuje, da tedenski delovni čas, vključno z nadurami, v primeru neenakomerno razporejenega in začasno prerazporejenega delovnega časa ne sme preseči 56 ur tedensko.

Če delavec v okviru 12-mesečnega referenčnega obdobja (konec leta) ne izrabi presežka ur, ki jih je opravil zaradi neenakomerne razporeditve ali začasne prerazporeditve delovnega časa, mu je delodajalec v naslednjem mesecu dolžan izplačati presežek ur v višini ustrezne urne postavke od osnovne plače delavca, povečane za 60 odstotkov.

Zaposleni bodo tako en teden v naprej vedeli, kako bodo delali. Če se delavca dnevno razporeja, pa se mu mora 24 ur prej povedati, da bo drug dan delal drugače, v nasprotnem primeru se mu bo plačilo za te ure povečalo za 100 odstotkov.

Novost je tudi pri izplačilu presežka ur ob koncu leta. Zaposleni v trgovini po na leto delajo 2088 ur, če jih je konec leta več, se morajo te ure izplačati s 60-odstotnim dodatkom.

Število dopustov se z novo pogodbo ne spreminja, bodo pa imeli člani sindikata pravico izrabiti štiri dni letnega dopusta na tisti dan, ki ga določi sam, ostali tri dni. Člani sindikata imajo tudi pravico do enega dodatnega dneva plačane odsotnosti z dela v posameznem koledarskem letu zaradi sindikalnega izobraževanja ali usposabljanja.

Z januarjem 2019 se bo moral izplačati regres za letni dopust v višini minimalne plače. Če delodajalec izplača del regresa v nedenarni obliki, je regres 970 evrov, od tega mora v denarju izplačati najmanj 55 odstotkov tega zneska. Delodajalec je dolžan nedenarni del regresa (45 odstotkov) zagotoviti v obliki, s katero je delavcu omogočen nakup širokega nabora izdelkov, ki jih potrebuje za zadovoljevanje vsakodnevnih življenjskih potreb.

In še: Prodajalec mora biti zaposlenih najmanj v četrtem tarifnem razredu, poslovodja pa najmanj v petem.

Vsi dodatki se izplačajo na osnovno plačo, kolektivna pogodba pa velja do 31. decembra 2022.

V trgovini je sicer 108.000 zaposlenih, kolektivna pogodba velja za okoli 87.600 zaposlenih.

M. P.