Ivan Molan: V nedeljo bodo ljudje glasovali za veliko več kot za župana

O uspehih, načrtih, o tem, kaj bi lahko naredili za 15 milijonov evrov, kolikor jim je odvzela država v času vlade SMC, doprinostu lokalnega poslanca, razlikah v programih in umazani predvolilni kampanji

Ivan Molan

Ivan Molan občino Brežice vodi že od leta 2005. Občino zelo uspešno vodi že več kot 13 let. Kot drugi otrok se je rodil v delavsko-kmečki družini. V rojstnem kraju živi še danes, na manjši kmetiji, skupaj z ženo in dvema otrokoma. Po zaključeni osnovni šoli v Dobovi je srednješolsko izobraževanje nadaljeval na Srednji tehnični šoli v Krškem. Nadaljnja študijska pot ga je vodila v Kranj. Na Fakulteti za organizacijske vede je uspešno končal študij Organizacije in menedžmenta in pridobil izobrazbo diplomirani organizator-menedžer. 55-letni Ivan Molan ponovno kandidira za župana. Na volitvah 18. novembra 2018 je prejel 5.150 glasov volivcev in volivk ali 49,82 odstotka vseh. Čeprav so vsi štirje protikandidati zbrali komaj nekaj glasov več kot Molan sam, mu je za zmago v prvem krogu zmanjkalo le 20 glasov. Tako imajo v Brežicah drugi krog volitev, kjer bo Molanov protikandidat poslanec SMC iz brežiškega konca, ki je v prvem krogu prejel le 2.909 ali 28,14 odstotka vseh glasov v občini.

Pred nedeljskim drugim krogom smo se z Ivanom Molanom pogovarjali o uspehih pri vodenju občine v 13 letih, o načrtih za naprej, o delovanju in prispevku k razvoju občine s strani lokalnega poslanca in protikandidata. Pogovarjali smo se tudi o predvolilni kampanji, ki v Brežicah do Molana ni bila niti najmanj prijazna. Zaupal pa nam je tudi, kaj bi v občini lahko postorili več, če vlada pod vodstvom stranke SMC, katere pomemben del je tudi Zorčič, v zadnjih štirih letih Občini Brežice ne bi odvzela kar 15 milijonov evrov.

Župan Občine Brežice ste že od leta 2005 dalje. Občino ste prevzeli v slabem stanju. Čemu ste namenili največ pozornosti pri svojem delu? Kaj so vaši najvidnejši uspehi pri dosedanjem vodenju?

Največ pozornosti je bilo potrebno posvetiti politični stabilizaciji občine, uvedel sem princip sodelovanja in ne delitve, princip, ki je za občane in občino najboljši. V letu, ko sem prevzel vodenje Občine Brežice, je bilo v proračunu za 2,5 milijona evrov prostih sredstev za investicije, zato sem med prednostne naloge dal povečanje proračunskih prihodkov za nove investicije in programe za občane. S pomočjo evropskih sredstev in sporazumov smo uspeli povečati proračun in tako več sredstev namenili za investicije kot so izgradnja športne dvorane, komunalno urejanje poslovnih in obrtnih con, ustanovitev Fakultete za turizem z Univerzo v Mariboru, projekte kot so Šport za zdravo starost, projekt Starejši za starejše, Sopotnik in ostali programi in projekti, namenjeni izboljšanju kakovosti življenja v občini.

Podatki kažejo, da je občina najmanj denarja prejela v času vlade SMC, ko v Sloveniji ni bilo več krize. Vladajoča stranka je najprej dodatnih 300 milijonov evrov namenila Mestni občini Ljubljana, ostalim občinam pa je denar odvzela. Kako je to vplivalo na razvoj Občine Brežice, kaj bi lahko naredili s skoraj 15 milijoni evri, ki so vam jih odvzeli?

S 15 milijoni evrov, ki jih občina v teh letih ni prejela, bi lahko zgradili dve novi šoli, uredili večji del načrtovanih kolesarskih poti, s temi sredstvi bi lahko naredili še več na področju turizma, turistične infrastrukture in vsebinskih projektov ter uresničili več pobud občanov.

Ali so vladajoči v Cerarjevi vladi občinam odvzeli tudi kakšna bremena, ali pa so bila ta samo še večja?

Žal je prejšnja vlada znižala sredstva občinam in nam hkrati naložila večja bremena in naloge. Država je npr. sklenila sporazum za višje plače zaposlenim v vrtcih, za katere mora sredstva za plače zagotoviti občina, vendar pa je država občinam kljub takšnim sporazumom občinam znižala sredstva za izvajanje vseh nalog, namesto da bi jih uskladila z višjimi obveznostmi občin. To je tako, kot bi vas poslali v trgovino s 5 evri in vam naročili, da prinesete za 8 evrov izdelkov.

Kako ste vse to uravnavali?

Edini način za uravnavanje je bil ta, da smo sprejeli odločitev, da ohranimo sredstva za programe za občane in dejavnosti društev v isti višini, zato pa smo morali upočasniti dinamiko izvajanja investicij v občini. Ker Republika Slovenija v času prejšnje vlade ni pripravila partnerskega sporazuma, občina tudi ni mogla črpati evropskih sredstev, kot jih je v obdobju pred tem. Zaključevali smo še nekatere projekte z evropskimi sredstvi iz preteklega obdobja 2007-2013. Na novo smo lahko pridobili le tista evropska sredstva, za katera smo lahko kandidirati neposredno, brez države, kot je bilo to mogoče na razpisih Evropske komisije. Iz tega naslova smo pridobili sredstva za vsebinske projekte Šport za zdravo starost in Občuti svobodo vode, ki sta občankam in občanom omogočila brezplačno športno vadbo in različne dogodke.

Občina Brežice je imela tudi svojega predstavnika v vladi SMC, ki bi moral delovati v korist lokalne skupnosti. Kakšen je bil njegov doprinos za občane in občanke, vas je kdaj vprašal, s kakšnimi težavami se soočate pri vodenju občine, vas je vprašal, kako lahko pomaga na državni ravni?

Žal gre pri poslancu, ki naj bi deloval v korist lokalne skupnosti, zgolj za zunanji videz sodelovanja in podpore, konkretnih dejanj podpore pa ni bilo. Tudi aktualna predvolilna tekma ima sam en politični cilj – rušiti vodilno ekipo, ki vodi občino, z županom na čelu.

Aktualni poslanec je tudi pri projektu gradnje HE dajal vtis, da pelje projekt naprej, v resnici pa se je dinamika izgradnje HE v času prejšnje vlade močno upočasnila, rok za izvedbo tako HE kot protipoplavne varnosti naselij je bil dvakrat spremenjen oz. podaljšan.

Kakšen je vaš program za obdobje 2018 do 2022, na kratko?

Glavne točke programa so pridobitev investitorjev v urejene poslovne in obrtne cone – glede tega že potekajo pogovori z dvema podjetjema, širitev obstoječih con in nadaljevanje projektov, za katere je občina že sklenila dogovore oz. bodo sofinancirani. To so projekti gradnje kolesarskih stez in vodovoda. Občina bo nadaljevala z gradnjo šol in vrtcev, še naprej bomo aktivno iskali evropska sredstva za sofinanciranje projektov z vsebinami, ki so blizu ljudem, ter podpirali društva, ki so pomemben dejavnik razvoja občine. Turizem bomo še tesneje povezali s kmetijstvom ter kulturno dediščine, urejali bomo tudi turistično infrastrukturo. Nadaljevali bomo s projekti, ki so neposredno namenjeni občanom, in jim pomagajo izboljšati življenje – mestni avtobus, brezplačni prevozi za starejše Sopotnik ipd.

V čem se vaš program razlikuje od programa protikandidata Igorja Zorčiča iz SMC?

Glavna razlika je v tem, da je program, ki sem ga predstavil, tako finančno kot časovno izvedljiv in realen za razliko od programa mojega protikandidata, ki daje obljube o spremembah in boljših časih ter populističnih projektov brez argumentov.

Predvolilna kampanja v vaši občini je ena najbrutalnejših, da ne rečemo umazanih, in najbolj agresivnih tudi na državnem nivoju. Vaš protikandidat je iz stranke SMC, ki ima v Sloveniji izvoljenega le enega župana, to je županja iz Osilnice, najmanjše občine z vsega 365 prebivalci. Ravno za to županjo iz vrst SMC pa mediji poročajo, da je že naslednji dan po volitvah s policijo šla nad prejšnjega župana, neupravičeno, ker je ta župan še 30 dni po volitvah. Agresivni vzorec je povzel očitno tudi vaš protikandidat iz stranke SMC. Kako se soočate s tem?

V naši občini se je predvolilni bolj začel zelo zgodaj, veliko pred samim pričetkom predvolilne kampanje, predvsem z izkoriščanjem državnih služb (različne inšpekcijske službe), policije in s pomočjo nekaterih državnih medijev. Vzorec je bil vedno isti – podana anonimna prijava na ustrezno državno službo, sledila je preiskava, ki je pokazala, da je bila prijava neupravičena, nato pa še objava v medijih in na družbenih omrežjih, kjer pa o razpletih in rezultatih preiskave ni bilo sledi.

Glede na te izkušnje me, žal, takšno ravnanje predstavnika stranke SMC ne preseneča.

Želite še kaj sporočiti volivkam in volivcem, ki bodo izbirali v drugem krogu županskih volitev, ki bodo v nedeljo, 2. decembra 2018?

Občina Brežice je bila v zadnjih treh mandatih uspešna, uresničili smo številne investicije in projekte. To ni samo rezultat samo župana, ampak celotne ekipe, s katero delam. Tudi v prihodnje bom nadaljeval s trdim delom ter projekti, ki so pomembni za občanke in občane.

V nedeljo bodo ljudje glasovali za veliko več kot za župana. Odločali bodo o tem, kakšna bo ekipa ljudi, ki bo vodila občino, in kakšen bo v prihodnje odnos občine do občank in občanov. Odločilo bodo, kakšen bo način dela v občini – bo to sodelovanje ali izključevanje.

Občanke in občani bodo odločali tudi o tem, ali bo občina še naprej odgovorna do svojih občanov in ne podaljšana roka državne politike, ki si očitno želi podrediti našo občino in ljudi.

M. P.