Ivan Molan: “Sem proti oblikovanju koalicije in opozicije, ker želim vključevati vse”

Brežiški župan Ivan Molan se na letošnjih lokalnih volitvah poteguje že za svoj šesti mandat. Kljub temu mu energije ne manjka. Tudi za naprej ima veliko načrtov, za uresničitev katerih ima, kot pravi, učinkovito ekipo, ki zna in zmore uresničiti zastavljene projekte.

 

V zadnjih 17 letih, kolikor ste župan Brežic, je bilo v občini narejenega veliko, napredek je viden in opazen. Verjamem, da imate tudi za naprej še veliko načrtov. Od kje motivacija?

Našo občino Brežice odlično poznam in vem, katere projekte občanke in občani še pričakujejo. Zavedam se možnosti izvedbe posameznega projekta glede na razpoložljiva sredstva in projektne pogoje ter vem, da večji projekti zahtevajo od ideje do izvedbe več let vztrajnega in neprekinjenega dela. Na občini imamo učinkovito ekipo in celotno upravo, ki zna in zmore uresničiti zastavljene projekte.

Kandidirate s podpisi volivcev, podpirajo pa vas tudi nekatere stranke. Boste tudi v občinskem svetu sodelovali z njimi ali tudi širše?

Drži. Svojo podporo moji kandidaturi so izrazili lokalni odbori SDS, NSi, SLS ter Stranke za razvoj občin in krajev (ROK). Vesel sem podpore 640 občank in občanov s podpisi, med temi je tudi 40 odstotkov članov občinskega sveta 2018-2022.

Politika sodelovanja vseh strank in list v občanskem svetu traja vse od začetka mojega vodenja občine, načelo sodelovanja in povezovanja za dobrobit naše občine načrtujem tudi v prihodnje.

Sem pa proti oblikovanju koalicije in opozicije, saj ta z glavnim vodilom nasprotovanja vedno ustvarja dve nasprotujoči si sili. S pričetkom županovanja sem uvedel metodo vključevanja vseh. Glede na volilni rezultat so vse politične stranke imele vedno možnost sooblikovanja proračuna kot temeljnega izvedbenega letnega načrta občine, delovanja v organih zavodov in sodelovanja pri sprejemanju vseh odločitev.

Katera so tri najpomembnejša področja, ki jim nameravate v primeru izvolitve v prihodnjih štirih letih posvetiti še posebno pozornost. Kaj je tisto, kar še ni bilo narejeno, pa bi bilo po vašem mnenju treba narediti?

Spodbude za povrnitev aktivne občine na vseh področjih, na katere sta vplivali pretekli dve leti zaradi pandemije, predvsem na področju društev. Družbeno življenje v občini Brežice je bilo namreč po zaslugi društev in redni podpori občine njihovemu delovanju ter programom vedno bogato in pestro.

Potrebno je nadaljevanje načrtovanih investicij, ki predstavljajo prispevek k višji kakovosti življenja v občini, s poudarkom na širitvi in urejanju obrtnih in gospodarskih con s ciljem pridobivanja novih podjetij, ki lahko ustvarijo nova delovna mesta v občini. Potrebno je tudi primerno prostorsko načrtovanje z uresničevanjem razvojnih pobud in stanovanjske gradnje. Med drugim je v načrtu povečevanje fonda občinskih stanovanj za mlade. Potreben je seveda tudi trajnostni razvoj vseh področij, od turizma naprej.

Kako je s projektom, da bi Brežice postale mestna občina. So upi o tem dokončno pokopani, ali je mogoče storiti še kaj, da se to vendarle zgodi?

Občina Brežice zadostuje enakim pogojem kot ostale mestne občine, npr. Krško, Ptuj, Murska Sobota, Nova Gorica, Slovenj Gradec. Upam, da bomo imeli enkrat tudi v tej državi zrelo in pravično oblast, ki bo to tudi prepoznala in omogočila občini pridobiti status, ki si ga zasluži.

Menim, da bi država morala prepoznala tudi poseben pomen obmejnih občin, ki so branik slovenstva in tudi tem podeliti poseben status.

V. S.