Investicije Občine Sevnica

Igrišče v Krmelju (Občina Sevnica)

Prenovljeni športni igrišči na Lisci in Krmelju

Zunanje športne površine so v kraju javni prostor, ki so namenjene športnemu udejstvovanju in družbenemu povezovanju krajanov in društev.  Poškodovano asfaltno prevleko na športnih igriščih v Športnem parku Krmelj in na vse bolj obiskani turistični točki Lisci je zamenjala nova, in tako bosta obe igrišči nudili možnost varnejše in prijaznejše uporabe.

Poletne investicije v vzgojno-izobraževalnih objektih

Na Studencu poteka skladno z izvedbenim načrtom izgradnja prizidka k podružnični osnovni šoli. Novi prizidek k obstoječi šoli v pritličju prinaša dve igralnici za potrebe vrtca, kabinet in sanitarije, v nadstropju pa bodo nova učilnica, knjižnica in kabinet. Izvajalec, podjetje GES, gradbeništvo, energetika, sanacije, d.o.o. iz Celja, je zaključil z gradbenimi deli, v izvajanju so strojna in elektro instalacijska dela. Prizidek bo iz armirano betonske konstrukcije z ravno streho. Investicija, katere vrednost znaša 245.350 evrov, bo skladno s pogodbenim rokom zaključena do konca septembra.

Gradnja prizidka k šoli na Studencu (Občina Sevnica)

V izvedbi pa je urejanje kotlovnice pri Osnovni šoli Milana Majcna Šentjanž. Zaradi dotrajanosti sedanje bo izvedena nova, in sicer v neizkoriščenem podkletenem delu lani zgrajene telovadnice. Prostor v spodnji etaži telovadnice bo urejen v celoti in bo lahko služil tudi kot skladišče opreme za potrebe šole in tamkajšnje krajevne skupnosti. Nova kotlovnica bo na leseno biomaso z možnostjo prestavitev na pelete. Projekt katerega investicija znaša 138.850 evrov se bo zaključil do pričetka kurilne sezone.

Občina Sevnica

N .N.