Hvalevredna poteza, a kaj je s slovenščino?

V občini Krško so v sklopu Evropskega tedna mobilnosti, ki poteka te dni, v okolici večine osnovnih šol in Glasbene šole Krško uvedli parkirna mesta, rezervirana ali prednostno namenjena ustavljanju osebnih vozil z namenom, da ta odložijo učence, ki od tam naprej pot v šolo nadaljujejo peš. Voznike na to po novem opozarjajo table z napisom K + R – Od tu dalje grem peš.

S tem se občina pridružuje evropski pobudi, ki sledi cilju, da bi otroci v šolo čim več hodili peš, pri čemer je poudarek dan na varnih poteh. Slednje je seveda hvalevredno, saj so otroci pregovorno naše največje bogastvo, zato je treba za njihovo varnost poskrbeti.

A dejstvo je tudi, da bi bilo to mogoče narediti tudi tako, da občina pri tem ne bi zanemarjala slovenskega jezika in v javno infrastrukturo uvajala tujk. Navsezadnje to zahteva tudi zakon o javni rabi slovenščine, sprejet leta 2004, ki določa, da morajo biti javni opozorilni napisi, pisna ali govorna navodila, informacije in razglasi v slovenščini.

Začetnici K + R namreč izhajata iz angleških besed Kiss and Ride, kar pomeni Poljubi me in odpelji.

Resda gre za evropsko pobudo, a nič narobe ne bi bilo, če bi občina kratice poslovenila in na opozorilne table napisala kratice P + O. S tem bi pokazala, da ima smisel za slovenski jezik in da se izogiba tujkam, ki jih je dandanes tako ali tako že povsod preveč.

Sicer pa je občina za vse ureditve in table v okolici osnovnih šol namenila okoli 3700 evrov.

M. P.