Gradnji vrtcev v Dobovi in Artičah potekata po načrtih

Župan Ivan Molan na ogledu gradbišča.

Gradnja novega pet oddelčnega vrtca v Dobovi, ki ga gradi Občina Brežice in bo zagotovil ustrezne prostorske pogoje za izvajanje predšolske vzgoje in varstva v Dobovi, poteka po načrtih. Trenutno je stavba pod streho, izvajalci vgrajujejo okna, urejajo fasado in omet v notranjosti.

Rok za dokončanje gradbenih del je 30. oktober, selitev v nove prostore vrtca je predvidena v prvi polovici leta 2022.

Pogodbena vrednost izgradnje novega vrtca znaša 1,6 milijona evrov. Ker je novi vrtec predviden kot energetsko učinkovita stavba, je občina projekt prijavila na javni poziv Eko sklada, slovenskega okoljskega javnega sklada, kjer je bila uspešna. Za gradnjo vrtca v Dobovi je tako pridobila nepovratna sredstva v višini 249.000 evrov. Vrtec bo imel talno gretje, kot vir toplote za delovanje toplotnih črpalk pa bodo uporabljene geosonde, ki bodo omogočale tudi hlajenje prostorov.

Bodoče igralnice vrtca.

Novi vrtec bo imel tri igralnice v pritličju, dodatni dve bosta v nadstropju. Med oba glavna vhoda v vrtec bo umeščen osrednji igralni prostor, namenjen tudi športnim dejavnostim otrok. Igralnice v pritličju bodo imele zunanjo ograjeno in pokrito teraso, ki bo povezana z zunanjim igriščem vrtca.

V letošnjem letu Občina Brežice gradi tudi nov, pet oddelčni vrtec v Artičah, kjer dela potekajo kot načrtovano. Gradnja je predvidena do novembra.

M. P.