Gradnji kolesarskih povezav od Brežic do Dobove in do Krške vasi potekata po načrtih

Gradnji kolesarskih povezav od Brežic do Dobove in od Brežic do Krške vasi potekata po načrtih. Ob kolesarski povezavi od Brežic do Dobove trenutno poteka zasaditev dreves.

Zaključek gradbenih del je predviden do konca junija, rok za predajo in prevzem pa je do konca avgusta 2022.

Ureditev kolesarske povezave v skupni dolžini 4,6 kilometra naj bi izboljšala prometno varnost in zagotovila primerno infrastrukturo za povečanje trajnostne mobilnosti oziroma rabe okolju prijaznih prevoznih sredstev.

Vrednost pogodbenih del za izgradnjo znaša nekaj več kot dva milijona evrov, projekt pa sofinancira Evropska unija.

Na trasi kolesarske povezave Brežice–Krška vas pa trenutno urejajo križišče pri ŠRC Grič, potekajo tudi pripravljalna dela za postavitev pilotov ob brežini reke Krke. Od 7. aprila do 30. junija bo zaradi del na gradbišču delna zapora državne ceste na območju med železnim mostom in vključno s križiščem pri ŠRC Grič. Promet je urejen izmenično enosmerno s semaforji.

Zaključek gradbenih del je predviden do konca meseca marca 2023.

A. M.