Glasujte za naj prostovoljca in naj prostovoljsko organizacijo občine Krško

V občini Krško tudi letos izbirajo naj prostovoljko oziroma prostovoljca leta 2018. Izbirajo ga z glasovanjem, ki poteka na spletni strani Občine Krško ali preko glasovnic, objavljenih v Posavskem obzorniku, od 18. aprila pa do vključno 7. maja.

Glasovati je mogoče za naj prostovoljsko organizacijo in naj prostovoljsko oziroma prostovoljca. Kandidati za naj prostovoljsko organizacijo so:

  • Zveza prijateljev mladine Krško (predlagatelj DPM Brestanica),
  • Turistično društvo Senovo (predlagatelj Komisija za izvedbo razpisa Naj prostovoljec in prostovoljska organizacija leta 2018 v občini Krško) in
  • Klub posavskih študentov (predlagatelj je komisija za izvedbo razpisa Naj prostovoljec in prostovoljska organizacija leta 2018 v občini Krško)

Kandidati za naj prostovoljko oziroma prostovoljca nad 30 let so: Anica Ivnik (predlagatelj CSD Posavje, enota Krško), Romana Meznarič (predlagatelj CSD Posavje, Enota Krško), Vilma Pirnar (predlagatelj CSD Posavje, Enota Krško), Alenka Špan (predlagatelj Komisija za izvedbo razpisa Naj prostovoljec in prostovoljska organizacija leta 2018 v občini Krško), Helena Španovič (predlagatelj Zora Pevec), Đurđica (Đurđa) Braje (predlagatelj ZPM Krško) in Danica Žnideršič (predlagatelj Dom starejših občanov Krško)

Kandidata za naj prostovoljko oziroma prostovoljca do 30 let pa sta: Filip Černelč (predlagatelj Komisija za izvedbo razpisa Naj prostovoljec in prostovoljska organizacija leta 2018 v občini Krško) in Katarina Brodnik (predlagatelj Komisija za izvedbo razpisa Naj prostovoljec in prostovoljska organizacija leta 2018 v občini Krško)

M. P.