GEN-I Krško – srečanje proizvajalcev električne energije: Svet je na robu energetske revolucije

Foto: Spletna stran GEN -I

Skupina GEN-I je v prostorih Gen-I v Krškem gostila letno 8. srečanje malih proizvajalcev električne energije iz obnovljivih virov in soproizvodnje toplote ter električne energije.

Ključna tema tokratnega srečanja, ki se ga je udeležilo več kot 80 partnerjev, je bila zelo aktualna: predstavljeni so bili razlogi za velike premike na energetskem trgu v zadnjem letu in trendi na področju obnovljivih virov za 2018. Poudarili so, da je svet na robu energetske revolucije, ki bo zaradi razvoja tehnologij spremenila odnose med proizvajalci in uporabniki.

Jože Špiler, svetovalec generalnega direktorja družbe GEN energija, je v svojem govoru med drugim povedal: “Intenzivno izvajamo pomembne investicije v nove proizvodne zmogljivosti iz obnovljivih in trajnostnih virov: zagnali smo hidroelektrarno Brežice, pripravljamo se na izgradnjo HE Mokrice ter v nadaljevanju tudi HE na srednji Savi, v Nuklearni elektrarni Krško smo izvedli številne prilagoditve na novo hidroelektrarno ter nadaljujemo z dodatnimi varnostnimi izboljšavami, tik pred zagonom pa je tudi nov plinski blok v Termoelektrarni Brestanica.”

Leto 2017 se je začelo z velikimi spremembami, ugotavlja mag. Bojan Kumer, direktor prodaje GEN-I, ki je na srečanju povzel razmere na trgu električne energije z besedami: “Cena električne energije na veleprodajnem trgu je v zadnjih 12 mesecih zrasla za približno 30 %.” Mag. Boris Domanović, vodja oddelka za analitiko trga družbe GEN-I, pa je zaključil z napovedjo, da cene vsaj na kratek rok, tudi v letu 2018 ne bodo padle.

Dr. Robert Golob, predsednik uprave GEN-I, je nadaljeval, da ledino na omenjenem področju orje prav Gen-I, ki je pred letom začela projekt mikro sončnih elektrarn. Teh bo do konca leta 300, cilj Gen-I pa je to število vsaj še podvojiti in na tem področju rasti še naprej, pri čemer verjamejo, da bo tem svetovnim smernicam sledila tudi Slovenija.

Dotaknil se je tudi poslovanja družbe Gen-I in ob koncu leta napovedal dve milijardi prihodka ter hkrati podvojitev dobička. Sicer pa jim dobro poslovanje daje zagon za uresničenje na videz futurističnih ciljev, je še povedal Golob.

Bodoča oskrba z elektriko se bo namreč radikalno razlikovala od zdajšnjega izrazito centraliziranega sistema, vedno več bo majhnih proizvajalcev elektrike iz obnovljivih virov in vsakdo bo lahko imel lastno elektrarno. “Morda se to zdaj sliši kot utopija, a čez pet let bo tako normalno kot prenosni telefoni,” je napovedal Golob.

Na srečanje so povabili tudi predstavnike Agencije za energijo in skupaj prišli do zaključka, “da samo z uvajanjem velike centralizirane podporne sheme, kot to počne vlada, Slovenija ne bo dosegla ciljev na področju obnovljivih virov energije”.

Edini način, da jih dejansko dosežejo, je “sprostitev vseh ovir na področju mikro elektrarn, ki bodo omogočile, da bo lahko vsak posameznik, če bo želel, postavil lastno,” je dejal.

Gre za pomemben premik, ker so tudi tovrstne ustanove same začele spoznavati, da s klasičnim in centralno-vladno vodenim načinom pomembnih premikov za ohranjanje planeta ne morejo doseči. Sicer pa v prid tovrstnemu razvoju govori tudi globalna rast cen energentov, ki se je začela pred približno letom, in ki je po njegovem pripomogla k upravičenosti naložb v lastno proizvodnjo električne energije.

Srečanje so zaključili z živahno razpravo na temo povedanega in zagotovilom, da bodo poslovni partnerji Skupine GEN-I še naprej deležni najboljših in najbolj inovativnih storitev za optimizacijo svojih strategij prodaje električne energije.

Nekaj ključnih finančnih podatkov skupine Gen

Poslovni izkaz skupine Gen

Skupina Gen je lani ustvarila 377,43 milijona prihodkov in s tem predlanske presegla za skoraj 110 odstotkov. S čistim dobičkom v višini 31,89 milijona evrov je predlanski izid presegla za skoraj 190 odstotkov. Za naložbe je lani namenila 147 milijonov evrov.

Ključne naložbe skupine GEN

Med ključnimi naložbami skupine Gen so: 54,38 milijona evrov v varnostno nadgradnjo Nuklearne elektrarne Krško (Nek), 44,82 milijona evrov v gradnjo hidroelektrarn Brežice in Mokrice, 7,21 milijona evrov v zamenjavo plinskih blokov Termoelektrarne Brestanice, nekaj več kot 24 milijonov evrov v krepitev tržnega položaja družbe Gen-I, v načrtovanje drugega bloka Nek 1,59 milijona evrov in v projekt malih hidroelektrarn 2,81 milijona evrov.

Krška matična Gen energija je lani ustvarila 168,82 milijona evrov prihodkov.

K. J.