Državni zbor ustavil predčasno razpustitev občinskega sveta v Kostanjevici na Krki

Foto: Uredništvo

Državni zbor je na včerajšnji seji s 63 glasovi za in nobenim proti ustavil predčasno razpustitev občinskega seta v Kostanjevici na Krki. Kostanjeviški občinski svet se je namreč predčasni razpustitvi zadnji hip izognil s sprejemom proračuna.

Spomnimo…

Vlada je na redni seji v juniju sprejela sklep, da se je seznanila z nezakonitim stanjem v Občini Kostanjevica na Krki in ugotovila, da so na podlagi Zakona o lokalni samoupravi nastopili razlogi za predčasno razpustitev Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki. Tako je vlada predlagala državnemu zboru, da začne s postopkom za predčasno razpustitev občinskega sveta in da sprejme sklep o odpravi nezakonitega ravnanja v občini. Prav tako je vlada državnemu zboru predlagala, da občinski svet predčasno razpusti in razpiše predčasne volitve v občinski svet, če ta poziva za odpravo nezakonitosti v postavljenem roku ne bo upošteval.

Svetniki so oktobra na izredni seji vendarle sprejeli predloga občinskih proračunov in s tem na zadnji dan določenega roka izpolnili pogoj, ki jim ga je zaradi nepravočasnega sprejetja omenjenih dokumentov postavil državni zbor. Če proračuna ne bi sprejeli, bi občinski svet razpustili.

Seje se je udeležilo šest od devetih svetnikov

Izredne seje se je udeležilo šest od devetih svetnikov, ki so približno tri milijonska proračunska predloga sprejeli brez razprave in enoglasno. Trije svetniki iz svetniške večine, ki je pred tem kljubovala županu in z nesklepčnostjo blokirala delo občine, pa se seje niso udeležili in se za odsotnost tudi niso opravičili.

Politične igrice se nadaljujejo

Čeprav je DZ zaradi sprejetja občinskega proračuna ustavil postopek razpustitve občinskega sveta Kostanjevica na Krki, pa se razmere, ki so pripeljale do tega postopka očitno niso dosti spremenile. Novembrska seja se je namreč končala zaradi spora med županom in tremi svetniki, kar je posledično pripeljalo do nesklepčnosti. Župan Ladko Petretič je sejo prekinil po približno tri četrturni polemični razpravi zaradi nesklepčnosti. Spor med trojico svetnikov in županom torej ostaja.

K. J.