Državni zbor spremenil velikosti volilnih okrajev, tudi sevniškega

Državni zbor je nedavno sprejel spremembe volilne zakonodaje, s katerimi je spremenil velikosti nekaterih volilnih okrajev, med drugim tudi volilnega okraja Sevnica. S tem je uresničil odločbo ustavnega sodišča, s katero je to volilne okraje razglasilo za neustavne, ker so se po velikostih preveč razlikovali.

 

Ustavno sodišče je namreč leta 2018 ugotovilo, da so razlike med velikostmi posameznih volilnih okrajev prevelike, da bi lahko še zagotavljale načelo, da je glas vsakega volivca enako vreden. Ugotovilo je namreč, da je najmanjši volilni okraj v državi skoraj štirikrat manjši od največjega. Državnemu zboru je zato naložilo, da mora neustavnost odpraviti do decembra lani.

Politične stranke so dolgo časa iskale rešitev, a poenotiti se niso mogle. Nato je vajeti lani v roke vzela trenutna vladna koalicija SDS, SMC in NSi ter pripravila spremembe volilne zakonodaje, ki so nato tudi dobile podporo v državnem zboru.

Spremembe spreminjajo velikost 15 volilnih okrajev, med drugim tudi sevniškega. V volilni enoti Novo mesto se bo namreč volilni okraj Trebnje povečal za del občine Šentrupert. Ta je bil doslej del volilnih okrajev Sevnica in Litija.

Volilni okraj Sevnica pa se bo povečal za občino Škocjan, zmanjšal pa za del občine Šentrupert.

A. M.