Državni zbor odločen presekati politične igrice v Kostanjevici na Krki

Državni zbor je dal soglasno jasno vedeti, da mu je igric, ki se jih gredo v Kostanjevici na Krki, dovolj. Na predlog vlade je namreč sprejel sklep, da mora občinski svet v roku 30 dni sprejeti občinska proračuna za leti 2017 in 2018, sicer ga bo razpustil.

Občina Kostanjevica na Krki namreč že dve leti nima proračuna, saj občinski svet blokira vse predloge za sprejetje proračunov župana Ladka Petretiča. Jedro spora je, da večina svetnikov v občinskem svetu zahteva revizijo vračil vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, medtem ko župan meni, da je zadeva končana in postopek zaključen, pri čemer mu pritrjujejo tudi pristojne inštitucije.

Večina svetnikov zato blokira sprejetje temeljnih finančnih dokumentov občine. Župan je do zdaj predlagal tako proračun za leto 2016, ki je bil uvrščen na dnevni red treh sej občinskega sveta, prav tako proračuna za leti 2017 in 2018, ki sta bila uvrščena na dnevni red dveh sej občinskega sveta, a jih ta ni sprejel. “Iz dokumentacije izhaja, da je župan ravnal v skladu z zakonom in da je odgovornost za nesprejem proračunov le na občinskem svetu,” pravijo na vladi in predlagajo razpustitev občinskega sveta.

V petkovi in torkovi razpravi v DZ so vse poslanske skupine soglasno podprle sklep, da DZ občinski svet pozove, naj sprejme proračuna in odpravi nezakonito stanje, sicer bo DZ razpustil občinski svet in razpisal predčasne volitve.

Po prepričanju poslanca Tomaža Lisca je tudi zelo neodgovorno, da “parcialni interesi posameznikov in osebne zamere prevladujejo nad delovanjem v korist občine ter interesi občank in občanov”. “Takšna razdvojenost meče slabo luč na delovanje lokalne samouprave, zato jo je treba čim prej rešiti,” je dejal.

Nesprejetje proračunov ima sicer že finančne posledice za občino. Tako so bili prisiljeni ustaviti ali ne začeti 32 projektov v skupni vrednosti nekaj več kot tri milijone evrov. Občina se namreč trenutno financira po dvanajstinah in se zato ne more prijavljati na državne razpise in razpise za pridobitev evropskih sredstev.

Razpustitev občinskega sveta lahko po zakonu o lokalni samoupravi predlaga vlada, o predlogu pa odloča DZ. Preden pa slednji izda sklep o razpustitvi, mora občinski svet opozoriti na njegovo nezakonito ravnanje ter ga pozvati, naj odpravi nezakonito stanje. Če občinski svet poziva ne uresniči, državni zbor občinski svet predčasno razpusti in razpiše predčasne volitve.

M. N.