Do 15. marca rok za vpis otrok v krške vrtce

(vir: pixabay.com)

Občina Krško je v teh dneh objavila razpis za vpis otrok v vrtce na območju občine Krško za šolsko leto 2019/20. Vlogo za vpis morajo starši oddati najkasneje do 15. marca 2019, ne glede na to, kdaj v šolskem letu 2019/2020 bodo otroka dejansko vključili v vrtec.

Vse dodatne informacije v zvezi z vpisi v vrtec, vrstami programov, ki jih izvajajo vrtci, poslovnim časom vrtca starši lahko dobijo v vrtcu ali si preberejo na njihovih spletnih straneh.

Vloga za vpis v vrtec na območju občine Krško za šol. leto  2019/2020 je na voljo na spletnih straneh vrtcev in na spletni strani Občine Krško v rubriki Obvestila in objave/Javni razpisi.

Pomembno je, da vlogo za vpis otroka v vrtec starši oddajo pravočasno, najkasneje do 15. marca, ne glede na to, kdaj v šolskem letu 2019/2020 (torej v času od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020), bodo svojega otroka dejansko vključili v vrtec.

O sprejemu otrok novincev v posamezni vrtec v šolskem letu 2019/2020 bodo starši oz. zakoniti zastopniki s strani vrtcev dokončno obveščeni najkasneje po seji Občinskega sveta Občine Krško, ki bo predvidoma konec junija 2019 ali v začetku julija 2019, na kateri bodo obravnavali organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v vrtcih občine Krško za šolsko leto 2019/2020.

Na isti seji Občinskega sveta Občine Krško bodo odločali o  višini dodatne olajšave Občine Krško pri plačilu vrtca, ki zdaj znaša 30 % dodatnega znižanja pri plačilih staršev za programe v vrtcih.

M. P.