Brežice: Zaradi romske problematike župan Molan sklical delovni sestanek

Slika je simbolična (Foto: Luka Cjuha)

Župan Občine Brežice Ivan Molan se je odzval na pobude občanov, ki se počutijo ogroženi zaradi stopnjevanja romske problematike v občini, in včeraj sklical delovni sestanek s predstavniki Policije – udeležila sta se ga direktor Policijske uprave (PU) Novo mesto Igor Juršič in načelnik Policijske postaje (PP) Brežice Srečko Medic. Na sestanku so sodelovali tudi predstavniki Komisije za spremljanje položaja romske skupnosti v občini Brežice (komisija) in predstavniki KS Velika Dolina in Cerklje ob Krki. Pogovor je potekal o stanju na področju varnosti v občini v luči zadnjega dogodka – maščevalnega napada prebivalca romskega naselja na občana.

Policija vse prijave obravnava, težava so večletni postopki na sodiščih

Kot je po pogovoru s predstavniki komisije in občine zagotovil direktor novomeške policijske uprave, se policija redno odziva na vse podane prijave na razna kazniva dejanja na območju Policijske postaje Brežice, policisti pa se trudijo in obravnavajo vsa kazniva dejanja na tem območju. Zato pozivajo vse ljudi, ki so kakorkoli udeleženi v kaznivih dejanjih oz. ravnanjih ali prekrških, da  dosledno prijavljajo vsa kazniva dejanja, ker bodo le tako lahko policisti odkrivali storilce in jih v nadaljevanju tudi ustrezno procesirali. Policija je izvršilna veja oblasti, ki po tem, ko opravi svoje naloge v okviru pristojnosti, na nadaljevanje postopka več nima vpliva. V praksi sankcije, ki doletijo obtožene, za realizacijo potrebujejo dve leti in več, kar pogosto ustvari vtis v javnosti, da do sankcij niti ne pride.

Ljudje imajo občutek, da so ogroženi, nezaščiteni in nemočni

Župan Ivan Molan je dejal, da bo občina v tem letu sklicala tudi varnostno-socialno konferenco oz. posvet o reševanju romske problematike in nanjo povabila vse deležnike, kot je to storila leta 2021. Ker je tema kompleksna, je potrebno usklajeno in sistemsko reševanje, pri katerem je nujno sodelovanje države oz. njenih pristojnih institucij, saj so lokalne skupnosti same nemočne pri reševanju teh vprašanj. Župan je izpostavil, da časa za ukrepanje zmanjkuje, zato je potrebno čim prej začeti z reševanjem nastalih razmer.

Župan je povedal, da  je bil eden od 11 županov občin jugovzhodne Slovenije, ki so na podlagi spoznanj iz prakse pripravili predloge sprememb štirih zakonov s področja socialne politike, trga dela, vozniških dovoljenj in izobraževanja, ki bi pripomogli k sistemskemu reševanju te kompleksne problematike. Žal pa Državni zbor ni imel posluha za spremembo zakonodaje, ki bi omogočila tudi reševanje romske problematike.  Predstavnik komisije je dodal, da je tudi sam opozoril medije in pristojne službe, da v romskem naselju za otroke ni dobro poskrbljeno (npr. brez obutve in primernih oblačil), kar lahko vsak obiskovalec naselja takoj opazi. Izpostavil je, da še čaka na odziv tako medijev kot pristojnih institucij.

Na sestanku so sodelovali tudi vsi trije podžupani – Bogdan Palovšnik, ki je tudi predsednik Komisije za spremljanje položaja romske skupnosti v občini Brežice, podžupan Aleksander Gajski in podžupanja Mojca Florjanič. Izpostavili so številne pobude in vprašanja, ki jih nanje naslavljajo občani s področja romske problematike.

Župan je sestanek zaključil z upanjem, da bo Policija maksimalno poostrila nadzor in nadaljevala z okrepljenimi silami na terenu. Pridružil se je tudi pozivu Policije, da občani dosledno prijavljajo kazniva dejanja in prekrške, saj so na podlagi večkratnih kršitev tudi postopki uspešnejši in storilci sankcionirani.

Vir: Občina Brežice