COPS@road na nevarnem križišču v Brežicah

Opozorilni sistem COPS@road v Brežicah

Občina Brežice z rednimi investicijami skrbi za izboljšave prometne varnosti, v letu 2017 pa je naredila še dodaten korak k večji varnosti v prometu in je v sodelovanju z Zavarovalnico Triglav in podjetjem Aktivna signalizacija Korun (A.s.K) opremila križišče Gubčeve ulice in Hrastinske poti v Brežicah z opozorilnim sistemom COPS@road.

Včeraj so tako v Brežicah uradno predali v uporabo svetlobni prometni znak v križišču Gubčeve ulice in Hrastinske poti. Ta s svetlobnimi signali pravočasno opozarja voznike na približevanje nevarni prometni točki in na prisotnost drugih udeležencev na prednostni cesti. Župan Občine Brežice Ivan Molan je na simboličnem odprtju poudaril, da gre za dodaten prispevek k izboljšanju varnosti udeležencev v prometu na tem križišču, ter opozoril, da je za varnost v prometu še vedno najpomembnejše dosledno spoštovanje prometnih predpisov.

Po podatkih Policijske postaje Brežice so se v križišču Gubčeve ulice in Hrastinske poti v zadnjih letih pripetile nesreče, v katerih je bilo poleg zverižene pločevine telesno poškodovanih osem oseb. V vseh primerih je do prometne nesreče prišlo zaradi neupoštevanja pravil o prednosti.

Na omenjenem križišču je zdaj postavljen opozorilni sistem COPS@road (Collision Preventing Safety system). Sestavlja ga modularni nabor aktivnih prometnih znakov, individualno prilagojenih glede na posebnosti posameznega cestnega odseka. Sistem s pomočjo detektorjev v splošnem zazna približevanje udeležencev odseku iz več smeri ter jih s pomočjo svetlobnih signalov opozarja na nevarnost trka v realnem času.

Delovanje opozorilnega sistema COPS@road na križišču Gubčeve ulice

Sistem COPS@road na križišču Gubčeve ulice in Hrastinske poti v Brežicah

V križišču cest Hrastinska pot in Gubčeva ulica so postavljeni štiri moduli sistema COPS@road s senzorji in svetlobnimi prikazovalniki. Na stranskih ulicah sta postavljeni enoti s kontrastno tablo, vgrajenimi prometnimi znaki »Stop« ter senzorsko nadzorovanimi aktivnimi prikazovalniki spremenljive prometne vsebine.

Trije moduli se napajajo na sočno energijo. Prav tako vse enote sistema na oddaljeni strežnik posredujejo statistiko o gostoti prometa, hitrosti vozil ter informacije o delovanju sistema. Ob tem v podjetju Aktivna signalizacija Korun (A.s.K) poudarjajo, da sistem COPS@road ni nadomestilo za semafor in v nobenem primeru udeležencem ne določa prednosti. Gre izključno za opozorilni sistem, ki voznike v realnem času opozarja na nevarnost trka na nevarnih prometnih točkah.

Peter Korun (direktor A.s.K), Viktor Richter (Direktor OE Krško Zavarovalnice Triglav), Ivan Molan (župan Občine Brežice)

Direktor krške območne enote Zavarovalnice Triglav Viktor Richter je povedal, da načrtujejo postavitev še več takih opozorilnih sistemov po Sloveniji.

Zavarovalnica Triglav projekt Skupaj za večjo prometno varnost izvaja že vse od leta 2014. V tem času je podprla postavitve sistemov COPS@road na nevarnih prometnih točkah v skupno 23 občinah po Sloveniji, kjer obstaja povečana nevarnost trkov. Tako skladno s poslanstvom ustvarjanja varnejše prihodnosti aktivno prispeva k izboljšanju razmer na slovenskih cestah.

Občina Brežice