Cene vrtcev v Krškem se bodo zvišale

S seje krškega občinskega sveta.

Občinski svet Občine Krško je na predlog župana Mirana Stanka sprejel sklep o povišanju cen v vrtcih. Plačila staršev se bodo tako zvišala za od 3,5 do 8,9 odstotka, odvisno od oddelka, v katerem je otrok, povišanje pa bo začelo veljati od septembra letos.

Po sprejetem sklepu bo osnova za plačilo staršev za oddelke prvega starostnega obdobja znašala 518,6 evra in bo za 8,89 odstotka višja od zdajšnje osnove. Za kombinirane oddelke bo osnova znašala 399,41 evra in bo višja za 4,2 odstotka. Za oddelke od 3. do 6. leta bo osnova 351,92 evra in bo od zdajšnje osnove višja za 7,33 odstotka. Za oddelke od 3. do 4. leta pa bo osnova znašala 379,76 evra oziroma 3,47 odstotka več od zdajšnje osnove.

Razlogi za višje cene

Kot so za portal Moje Posavje povedali na krški občini, so glavni razlogi za dvig cen v vrtcih povišanje stroškov za plače in druge prejemke zaposlenih, izplačila napredovanj javnih uslužbencev, ki napredujejo v višji plačni razred oz. višji naziv v letu 2018 ter višji zneski za prispevke, davke, premije kolektivnega pokojninskega zavarovanja, regres in povračila stroškov za prehrano in prevozne stroške zaposlenih.

Višja so tudi sredstva za jubilejne nagrade in odpravnine. V letu 2017 so bile namreč na podlagi dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju odpravljene anomalije v sistemu plač javnega sektorja, na podlagi česar so se zaposlenim v plačni skupni J (administrativno-tehnični kader) in pomočnicam vzgojiteljic plačni razredi povišali za dva do tri plačne razrede, kar ima učinek tudi na predloge cen za leto 2018/2019, pravijo na občini.

Občinski svet je na junijski seji sprejel tudi sklep o zaračunavanju zamudne ure staršem, ki ob zaključku obratovalnega časa vrtca ne pridejo pravočasno po otroka ali pa ga v vrtcu pustijo več kot devet ur. Takim staršem bo vrtec po novem zaračunal 4,75 evra za vsako začetno uro.

Prejeti sklep še določa, da stroški živil za prehrano otrok v vrtcih Občine Krško znašajo 2,07 evra na otroka na dan.

Vrtec Palček

M. R.

(vir slik: Občina Krško)