Brezno v dolenjskih Benetkah polno živalskih odpadkov, Banova jama polna odpadkov

Banova Jama Foto Ekološka patrulja DEZ

Kraška vrtača, ki leži nad Kostanjevico na Krki in nad vasjo Dolšce na levi strani ceste v ostrem desnem ovinku, je znana pod imenom Banova jama. Vrtača je po nekaterih ocenah globoka okrog 60 metrov in ima na vrhu premer okrog 100 metrov. Ljudje v njo že desetletja odlagajo avtomobile, akumulatorje, pnevmatike, živalska trupla, embalažo škropiv in motornih olj, gradbene odpadke in še veliko drugega. Na to so že v preteklih letih opozarjali občani Kostanjevica na Krki.

Člani Kluba jamarjev Kostanjevica na Krki pa so tokrat poročali o večjem številu živalskih odpadkov, predvsem divjih prašičev, ki se nahajajo v Breznu. Najdenih je tudi več lobanj in kož divjih prašičev. Vse skupaj je še toliko bolj sporno, saj se brezno nahaja v neposredni bližini vodotoka Studene in zaradi tega je ogrožena tudi njihova pitna voda. O nedopustnem ravnanju, ki se dogaja, so obvestili tudi Dolenjski ekološki zavod Novo mesto, Jamarsko zvezo Slovenije in Kostak Krško.

Brezno pri bosanski bajti. Foto Klub jamarjev Kostanjevica na Krki

Kostak je po pozivu takoj reagiral in odvzel vzorce pitne vode. Rezultati odvzetih vzorcev v sistemu kostanjeviškega vodovoda so pokazali, da je voda zdravstveno ustrezna in primerna za uživanje.

Na problematiko z urgenco, kjer zahtevajo takojšno odstranitev, je opozoril tudi Dolenjski ekološki zavod Novo mesto. Od župana, kot odgovorne osebe, zahtevajo takojšne saniranje oziroma odstranitev dveh črnih odlagališč odpadkov: odpadke iz Banove jame in klavnične odpadke iz Brezna pri bosanski bajti.

Kostanjeviški župan Ladko Petrič je za enega od spletnih medijev povedal, da je občina že vložila kazensko ovadbo zoper neznanega storilca, ravno tako je z najdbo v breznu seznanila tudi lastnico onesnaženega zemljišča – novomeško škofijo in pristojne inšpekcijske službe.

Dopis, ki so ga poslali tudi županu Kostanjevice na Krki:

Na podlagi ugotovitev naše Ekološke patrulje DEZ, urgenc Kluba jamarjev Kostanjevica na Krki in splošnega zgražanja ekološko ozaveščenih občanov občine Kostanjevica na Krki, vas kot odgovorni osebi pravne osebe Občine Kostanjevica na Krki pozivamo, da takoj, nemudoma sanirate oziroma odstranite iz narave dva črna odlagališča odpadkov v vaši občini: odpadke iz Banove jame in klavnične odpadke iz Brezna pri bosanski bajti (za obe lokaciji ste osebno že obveščeni na več načinov).

Po veljavni zakonodaji je za odstranitev odpadkov iz narave odgovoren povzročitelj. V primeru, da povzročitelj ni znan oziroma se ga ne dá ugotoviti, je za odstranitev odpadkov odgovorna vaša občina na vaše stroške. V primeru, da pri odstranjevanju odpadkov iz narave občina ugotovi, kdo je povzročitelj črnega odlagališča, lahko stroške odstranitve naprti povzročitelju.

Neverjetno je, da Občina Kostanjevica na Krki (takoimenovane »Dolenjske Benetke«) ne reagira na urgence jamarjev in ne reagira na opozorila ekološko ozaveščenih občanov pri tako velikih in javno znanih črnih odlagališčih. Naša Ekološka patrulja DEZ in jamarji smo celo ugotovili, da je nad Banovo jamo na že postavljeni tabli lažen napis: »Srečno očiščeno območje«, v bližini tega napisa pa ograja. Ograjo in table o prepovedi odlaganja odpadkov se postavi takrat, ko je že opravljena temeljita sanacija črnega odlagališča.

V primeru, da se sanacije oziroma odstranitve teh dveh črnih odlagališč iz narave ne boste lotili takoj oz. nemudoma, bomo kot DEZ Dolenjski ekološki zavod Novo mesto sklicali novinarsko konferenco na licu mesta pri obeh teh črnih odlagališčih, za vse medije v Sloveniji, in uradno kazensko ovadili odgovorne osebe pravnih oseb! Dovolj je sprenevedanja!

DEZ – Dolenjski ekološki zavod Novo mesto

N. G.