Brežiški župan Molan predstavil program za skorajšnje lokalne volitve

Brežiški župan Ivan Molan je na včerajšnji novinarski konferenci predstavil razloge za ponovno kandidaturo za župana in program dela za prihodnje leto. Ob tem je izpostavil pomembnost kontinuitete vodenja občine za hitrejše uresničevanje projektov in dodal, da mu vodenje občine še vedno predstavlja izziv.

 

Kot je povedal uvodoma, se je v zadnjih letih v Sloveniji in v občinah pokazalo, da je kontinuiteta pomembna za razvoj, saj je ta možen le s projekti in programi, zastavljenimi za daljše obdobje. Hkrati zanj vodenje občine še vedno predstavlja izziv, ki ga je pripravljen sprejeti tudi v novem mandatu. “Občino odlično poznam, zavedam se katere projekte občanke in občani še pričakujejo in vem, da jih bomo z ustvarjeno ekipo uresničili. Moj cilj je občina, kjer se bodo dobro počutili tako občani vseh generacij kot tudi njeni obiskovalci,” je dejal.

Prepričan je, da je naloga župana povezovati in zastopati vse občane, zato tudi tokrat kandidira z zbranimi podpisi volivcev. H kandidaturi ga po njegovih besedah zavezuje 640 podpisov občank in občanov različnih profilov, med temi tudi več kot 40 odstotkov svetnikov občinskega sveta zadnjega mandata iz različnih strank in list. Vesel pa bo tudi podpore strank in neodvisnih list, ki se bodo za to odločile.

V novem mandatu, ki ga je povzel s sloganom ZA aktivne Brežice, si namerava zavzemati za še večjo vključenost občanov, med drugim s sooblikovanjem proračuna in njihovim aktivnim vključevanjem v družbeno življenje.

V obširnem programu, ki zajema vsa področja, je med drugim napovedal nadaljevanje oživljanje mestnega jedra s poletnimi prireditvami in različnimi dogodki skozi celo leto. Zavzemal si bo za nadaljnjo rast naložb v prostoru, katerih obseg so po njegovi besedah v času njegovega županovanja že tako ali tako povečali za desetkrat, in enakomerna vlaganja v vse kraje občine. Izpostavlja nujnost vlaganj v vodovode Pečice-Križe, Piroški vrh in Brezje, vlaganja v kanalizacije na območjih krajevnih skupnosti Krška vas, Cerklje ob Krki, Skopice, Bizeljsko, Čatež ob Savi, Artiče in Dobova, nadaljevanje vlaganj v osnovne šole in izgradnjo parkirne hiše v mestnem središču.

Izpostavlja tudi nujnost širitve obrtne cone Dobova, razvoj dodatnih turističnih atrakcij in privabljanja novih investitorjev stanovanjskih gradenj v mestu.

A. M.