Brežiški župan Molan obeležil 16 let županovanja

Brežiški župan Ivan Molan.

Brežiški župan Ivan Molan je včeraj obeležil 16 let vodenja občine. Župan je postal potem, ko je leta 2004 zaradi imenovanja za ministra za gospodarstvo prenehala funkcija župana Andreju Vizjaku. V drugem krogu županskih volitev je kot kandidat SDS takrat premagal Mileno Jesenko iz ZLSD (današnja SD).

Nato je bil za župana izvoljen še štirikrat.

Kot je zapisal v svoji včerajšnji objavi, ga je pri vodenju občine vedno vodilo načelo sodelovanja. Tako tudi kot dobro ocenjuje sodelovanje v občinski upravi, med posavskimi občinami in tudi med obmejnimi občinami na obeh straneh državne meje. Veseli ga, da je sodelovanje tudi značilnost brežiškega občinskega sveta, “saj je večina odločitev sprejeta sporazumno in z veliko podporo”.

Pri opravljanju nalog župana, kot je navedel, sledi načelom zagotavljanja enakomernega razvoja, podpore delovanju društev, spodbujanju razvoja podjetništva, turizma in kmetijstva ter zagotavljanju dostopnosti kakovostnih storitev za vse občane. A sredstev vedno ni dovolj, zato v občini že od leta 2005 sistematično delajo na pridobivanju dodatnih virov za sofinanciranje projektov občine. V tem času so uspeli pridobiti nadomestilo za omejeno rabo prostora zaradi krške nuklearke, sredstva ministrstva za obrambo za sofinanciranje vlaganj v lokalno infrastrukturo, vodne koncesnine za HE Brežice, evropska sredstva na razpisih EU in Evropske komisije ter državna sredstva na javnih razpisih, je spomnil.

Med drugim ga veseli, da so uspeli v postopku denacionalizacije z lastniki in državo urediti, da je brežiški grad ostal last občine in da so ga prenovili tudi s pomočjo evropskih sredstev. Pomembna pridobitev je tudi športna dvorana Brežice, ki je namenjena tako športnim kot drugim večjim dogodkom.

V tem letu po navedbah Molana zaključujejo finančno in gradbeno zahtevni investiciji obnove dveh mostov – železnega mostu čez Savo in Krko v Brežicah ter lesenega mostu čez Krko v Cerkljah ob Krki. Načrtujejo tudi začetek obnove Vodovodnega stolpa, ki je eden od najpomembnejših simbolov tako mesta kot občine.

Med vsemi izzivi, s katerimi so se soočili, je po navedbah župana gotovo največji epidemija covida-19, ki že leto dni kroji naša življenja. “Ker izredne razmere trajajo dlje, kot smo pričakovali, postajamo tudi tisti najbolj optimistični utrujeni od vztrajanja, počutimo se čedalje bolj ujeti in nemočni pred virusom, ki kroji življenje celemu svetu. V času preizkušenj in stiske je še toliko bolj pomembno, da ohranimo in okrepimo medsebojno zaupanje, sodelovanje in solidarnost,” je zapisal.

Zahvalil se je vsem, ki dosledno spoštujejo navodila in sledijo ukrepom za preprečevanje širjenja epidemije.

M. P.