Brežice: Občinski svet potrdil najvišji proračun v zgodovini občine

Seja občinskega sveta občine Brežice.

Brežiški občinski svet je na zadnji seji potrdil občinska proračuna za leti 2022 in 2023. Proračun za leto 2022 je težak 43,8 milijona evrov in je najvišji proračun v zgodovini občine. Kar 56 odstotkov namenjajo investicijam.

Slednje je rezultat višje povprečnine, ki jo je občinam namenila vlada Janeza Janše, in višjih sredstev za naložbe ter pridobljenih evropskih ter državnih sredstev, pravijo na občini.

Oba proračuna sta naložbeno naravnana, hkrati pa zagotavljata vsa ostala potrebna sredstva za delovanje občine. V letu 2022 s proračunom za naložbe namenjajo 24,5 milijona evrov oz. 56 odstotkov celotnega proračuna, v letu 2023 pa 15,3 milijona oz. 45 odstotkov proračuna. Ob tem so povišali sredstva za spodbude podjetništvu in kmetijstvo, za 10 odstotkov so povečali tudi sredstva za krajevne skupnosti.

Nova proračuna prvič zagotavljata sredstva za sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav tudi za novogradnje, kjer ni možnosti priklopa na kanalizacijsko omrežje, proračun za leto 2023 pa prvič tudi postavko, namenjeno za nakup stanovanj za povečanje fonda občinskih stanovanj. Občina namreč načrtuje nakup do treh stanovanj na leto. Zagotovljena so sredstva za začetek obnove atletskega stadiona v Brežicah.

V letih 2022 in 2023 namerava občina nadaljevati z naložbami, za katere je pridobila evropska in državna sredstva, ter naložbami, pri katerih sodeluje z direkcijo za infrastrukturo in ministrstvom za obrambo. To so projekti Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema v občinah Brežice in Bistrica ob Sotli, izgradnja kolesarskih povezav Brežice-Krška vas–Čatež ob Savi ter kolesarska povezava Brežice–Dobova. Nadaljevali bodo z izgradnjo pločnikov Kalin-Obrežje, Podgračeno in Ribnica, obnovo mostu Boršt ter obnovo lokalne ceste Cerklje-Črešnjice.

Nadaljevali bodo tudi z obnovo Vodovodnega stolpa. Med večjimi projekti so še vodovodi Ribnica-Gaj-Brezje, Križe-Pečice in Cerklje 3. faza ter kanalizacija Krška vas, rondo na Černelčevi ulici in projektna dokumentacija za izvenivojsko križanje Brezina.

Na področju šolstva bodo nadaljevali z dozidavo šole v Artičah, pripravo dokumentacije za šolo v Globokah in prostore v šolah v Pišecah in v Kapelah.

A. M.