Brežiški center za krepitev zdravja nameravajo širiti

Brežiška občina namerava razširiti Center za krepitev zdravja, in sicer z ureditvijo dodatnih prostorov na Milavčevi ulici 18. V ta namen je občina objavila javno naročilo, ki obsega obnovo omenjenih prostorov, nabavo pisarniške opreme in ureditev invalidske stopniščne ploščadi.

Rok za oddajo ponudb je 30. julij do 12. ure.

Ponudbo lahko odda vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet javnega naročila.

Začetek del je predviden takoj po podpisu pogodbe oziroma 9. septembra letos, končana pa morajo biti do konca oktobra. Garancija na izvedena dela ne sme biti krajša od sedmih let.

M. P.