Brežiška zgodba med 100 najbolj trajnostnimi na svetu

Kot so zapisali v Zavodu za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (ZPTM), je med letošnjimi 100 najbolj trajnostnimi zgodbami na svetu, ki jih je razkrila globalna organizacija Green Destinations na svoji konferenci v estonskem Talinu, kar šest slovenskih destinacij. “Med njimi so tudi naše Brežice, katerih trajnostna prizadevanja so prepoznana v okviru iniciative Dobrodošli v Brežicah“, dodajajo.

 

Priznanje Brežiški trajnostni zgodbi

Brežiška trajnostna zgodba

Uvrstitev na tako prestižen seznam je odraz naše sistematične zavezanosti trajnostnemu turizmu. Zavedamo se pomena ohranjanja bogate naravne in kulturne dediščine ter tradicije vinogradništva. S prireditvijo Dan kruha, vina in salam uspešno združujemo tradicijo z modernim pristopom, krepimo skupnost in spodbujamo mlade k ohranjanju dediščine.

V luči te prepoznavnosti smo v Brežicah že zastavili novelacijo strategije, ki je trenutno v javni obravnavi. Slednja veleva postopno spremembo izhodišč letnega načrta dela javnega zavoda. Skladno s svetovnimi trendi in usmeritvami napovedujemo večji poudarek dela v ZPTM k trženju in promociji destinacije, medtem ko bomo zmanjšali fokus ne-razvojnih dogodkov.

Sodelavke ZPTM smo se udeležile ducat izobraževanj iz inovativnega destinacijskega upravljanja

Izobraževanja na temo managementa destinacije, ki smo se jih sodelavke v ZPTM udeležile, nam bodo pomagala k učinkovitejšemu in inovativnejšemu upravljanju, ob tem pa z novimi vpogledi in znanjem pripomogli k še boljši izvedbi naše strategije.

Udeleženke na predavanjih: Anja Avšič, Katja Čanžar in Ana Ponikvar

Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem, ki prispevate k trajnostnemu in odgovornemu razvoju turizma v Brežicah. Vabimo vas, da se nam pridružite v razpravi o novi strategiji in skupaj z nami oblikujete prihodnost trajnosti v Brežicah.

Vir: Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice