Brežiška proračuna pod streho: Kaj vse bodo gradili in urejali

Seja brežiškega občinskega sveta (vir: občina).

Občinski svet Občine Brežice je ta teden sprejel občinska proračuna za leti 2020 in 2021. Skupaj sta težka 70 milijonov evrov, od česar bo 31 milijonov evrov namenjenih za naložbe.

V letošnjem letu namerava občina začeti obnovo železnega mosta čez reko Krko in lesenega mosta v Cerkljah ob Krki. Končala naj bi obnovo stavbe nekdanjega doma upokojencev v Brežicah, v kateri bo urejen varstveno-delovni center.

V proračunu za letošnje leto so predvidena sredstva za projekt širitve zdravstvenega doma in lekarne v Brežicah ter za širitev Obrtne cone v Dobovi, ki naj bi jo razširili za okoli 10 hektarjev. V tem letu začenjajo tudi gradnjo vrtcev pri OŠ Artiče in pri OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova. Za Osnovno šolo (OŠ) Dobova in ŠD Dobova, OŠ Globoko,Pišece,Brežice, Stadion Brežice, Knjižnico Brežice, OŠ Bizeljsko, telovadnico pri OŠ Artiče in ŠD Brežice načrtujejo izvedbo celovite energetske sanacije.

V sklopu večfazne obnove nogometnega stadiona bodo letos ob stadionu zgradili pomožno igrišče z umetno travo. Načrtujejo gradnjo dveh kolesarskih stez – kolesarski stezi Brežice-Dobova in Brežice-Krška vas. Nadaljevali bodo z izgradnjo kanalizacije Krška vas ter gradnjo in obnovo drugih vodovodov.

Za potrebe turizma namerava občina urediti Vodovodni stolp in vzpostaviti aktivnosti na jezeru ob HE Brežice.

V letih 2020 in 2021 bosta potekala tudi projekta participativnega proračuna – za 16 projektov je namenjenih 200.000 evrov v dveh letih.

Na področju cest se bo občina med drugim lotila urejanja pločnika Kalin-Obrežje in ceste pri pokopališču Brežice. Letos bosta dobavljeni dve vozili za prostovoljno gasilski društvi.

M. P.