Brežiška občina bo v najem oddala stanovanja na Černelčevi, Gregorčičevi in Vodnikovi

Černelčeva ulica, Brežice.

Občina Brežice je na svoji strani objavila razpis za oddajo neprofitnih stanovanj. Predvidena je oddaja okvirno treh stanovanj, pri čemer se bodo stanovanja oddajala postopoma glede na razpoložljivo in morebitna druga sproščena neprofitna stanovanja.

Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis, morajo vlogo oddati vlogo skupaj s prilogami na posebnem obrazcu, ki je do 14. novembra na voljo v sprejemni pisarni v pritličju Občine Brežice, in sicer vsak delovni dan od 8. do 15. ure, ob sredah do 16.30 ure in ob petkih do 13.30. Obrazec je na voljo tudi v elektronski obliki na spletni strani občine.

Vloge je treba poslati na naslov Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18 s pripisom “JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM – NE ODPIRAJ”.

Med tistimi, ki bodo oddali vlogo, bosta oblikovani dve prednostni listi. Na listo A bodo uvrščeni tisti, ki so glede na socialne razmere oproščeni plačila lastne udeležbe in varščine, na listo B pa tisti, ki so zavezani tako za plačilo lastne udeležbe kot varščine. Dve stanovanji bosta dodeljeni upravičencem iz liste A, eno pa upravičencem iz liste B. Gre za stanovanja na Černelčevi 3, Gregorčičevi 9 in Vodnikovi 8.

M. P.