Brežice: Začetek gradnje HE Mokrice se spet zamika

Vizualizacija hidroelektrarne Mokrice.

Upravno sodišče je v torek, že v času sodnih počitnic, odločilo, da se za projekt Hidroelektrarne (HE) Mokrice ne more izdati gradbenega dovoljenja, dokler ne bo dokončno odločilo o tožbi, ki jo je zoper projekt vložilo Društvo za preučevanje rib Slovenije.

Odločitev ni pravnomočna, investitorji – družbe HESS Hidroelektrarne na Spodnji Savi, Infra in Eles – imajo možnost pritožbe.

V društvu s sedežem na Trubarjevi 50 v Ljubljani (zastopnica je Andreja Slameršek, rojena na Ptuju in s Posavjem nima ničesar skupnega) navajajo, da je uničevanje prosto tekoče reke za proizvodnjo elektrike nedopustno ravnanje, razočarani pa so tudi nad aktualno vlado Roberta Goloba, ki projekt prav tako podpira.

Proti gradnji so tudi Mladi za podnebno pravičnost, minister za okolje in prostor Uroš Brežan pa je povedal: “Kljub pomislekom, ki jih imajo mladi – in njihov strah in prizadevanja so pomembna, lahko da tudi utemeljena – menim, da je ta projekt korak v pravo smer z vidika podnebne nevtralnosti in ciljev, ki smo si jih zastavili na nivoju EU in države, hkrati pa projekt polaga veliko pozornost na ohranjanje narave.”

Zadnje odločitve upravnega sodišča na ministrstvu niso komentirali.

HE Mokrice je predvidena kot zadnja v verigi petih spodnjesavskih hidroelektrarn, poleg nje so to še HE Boštanj, Blanca, Krško in Brežice. Gradnja pete hidroelektrarne bi se morala po prvotnih načrtih končati že leta 2018, a se je dokončanje projekta zamaknilo prav zaradi nagajanj t. i. ekologov. Izgradnja HE Mokrice je z vidika urejanja poplavne varnosti zelo pomembna tudi za občino Brežice.

Prejšnji minister mag. Andrej Vizjak je v intervjuju za Demokracijo pred koncem mandata, spomladi letos, povedal:

Kako je pa s spodnjo Savo, kaj je s HE Mokrice?

“Trenutno poteka ponovni postopek, kajti kot veste smo uvedli ponovni postopek. Vlada je sprejela odločbo o prevladi druge javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave. To gre zaradi dveh ribjih vrst, ki sta v Naturi 2000 in je bilo zaradi tega treba speljati ta postopek. Na odločitev vlade se je pritožilo eno od društev in upravno sodišče je razsodilo, da moramo določene postopke ponoviti. To smo tudi naredili. Sedaj smo tik pred ponovno izdajo odločbe vlade in pred izdajo gradbenega dovoljenja. Pričakujem, da bo že v tej polovici leta izdano gradbeno dovoljenje za hidroelektrarno Mokrice.”

Potem so možne spet pritožbe na to.

“Na žalost je možno tudi to izpodbijati pred upravnim sodiščem. Pričakujem, da bodo nevladniki to ponovili, vendar verjamem, da smo dovoljenja dovolj dobro pripravili, da bodo prestala tudi sodno varstvo.”

Komentar: In prav to, kar je mag. Vizjak odgovoril na drugo vprašanje, se je zdaj tudi zgodilo.

V. S.