HE Brežice: Za protipolavno zaščito namenjena dodatna sredstva

Foto: Spletna stran HESS

Vlada je s prerazporeditvijo zagotovila dodatnih nekaj več kot dva milijona evrov za protipoplavno urejanje ob hidroelektrarni (HE) Brežice. Omenjeni znesek bo namenjen za končanje infrastrukturnih del in protipoplavne zaščite. Infra, javno podjetje, ki je zadolženo za gradnjo infrastrukture ob gradnji verige spodnjesavskih hidroelektrarn, je v ponedeljek začela določena dela pri urejanju protipoplavne zaščite Krške vasi.

Tam kopljejo drenažni kanal in gradijo nasip, s katerim bodo omejili vpliv zalednih voda in podtalnice na območju Krške vasi. Dela pri protipoplavni zaščiti tega območja nameravajo končati poleti prihodnje leto. Dokončna protipoplavna zaščita sotočja Save in Krke pa je odvisna od izdaje soglasja za okoljevarstveno poročilo za posege poglabljanja struge Save in Krke ter gradnje nižjevodne HE Mokrice.

HE Brežice je peta hidroelektrarna v verigi šestih HE na spodnji Savi z nazivno močjo 47,4 MW. Je pretočno akumulacijskega tipa z nameščenimi tremi vertikalnimi agregati z nazivnim pretokom 500 m3/s, s petimi pretočnimi polji in povprečno letno proizvodnjo 161 gigavatnih ur. Zadnjo v spodnjesavski verigi, HE Mokrice, naj bi tako začeli graditi konec prihodnjega leta ali leta 2019. Ocenjena investicijska vrednost celotnega projekta HE Mokrice znaša približno 177 milijonov evrov.

N. N.