Brežice: Za projekt Stavi na zdravje občina pridobila kar pol milijona evrov evropskih sredstev

Mladi se za ambasadorje projekta lahko prijavijo do 29. februarja 2020.

S predstavitve projekta Stavi na zdravje, novinarska konferenca.

Mila Levec, podžupanja Občine Brežice, in Patricia Čular, vodja Oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj ter vodja projekta, sta predstavili projekt Stavi na zdravje (Bet on Health), za katerega je občina pridobila 500.000 evrov sofinanciranja na razpisu Evropske komisije znotraj programa Erasmus + Šport.

Projekt je namenjen promociji rekreacije kot zdravega načina življenja za vse generacije, še posebej pa za skupino mladih med 15 in 29 letom starosti.

S projektom Stavi na zdravje Občina Brežice sledi uporabi športa kot metode za doseganje učinkov na zdravje občank in občanov. Športne aktivnosti v projektu bodo namenjene vsem zainteresiranim posameznikom, posebna pozornost pa se namenja skupini mladih med 15. in 29. letom. Projekt bo ponudil tudi aktivnosti za posameznike, ki zaključujejo aktivno ukvarjanje s športom, starejši nad 65. letom (zanje bodo organizirane priljubljene vodne vadbe), za ženske in še posebej za ženske, zdravljene za rakom dojke (aktivnost skupinskega veslanja), k aktivnostim bodo vabljeni tudi vsi ostali oz. širša zainteresirana javnost, ki si želi narediti nekaj dobrega za svoje zdravje.

Občina Brežice je vodilna partnerica projekta, ki poleg lokalnih športnih nevladnih organizacij in javnih zavodov ter tudi zasebnikov v sklopu projekta vključuje še 11 tujih partnerjev.

Lokalni partnerji so Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru, Zdravstveni dom Brežice – Center za krepitev zdravja, Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice in Zavod za šport Brežice; Športno društvo plavalna akademija Roka Kerina, Športno društvo Sup Čatež, Moško rokometno društvo Dobova, Kajak kanu klub Čatež, Zavod Neviodunum in podjetje Plus Rešitve.

Aktivnosti projekta bodo potekale v občini Brežice, sodelujoči pa so lahko posamezniki tako iz občine kot Posavje, Slovenije ali Evropske unije. Občina Brežice s uspešno prijavo vsebinskih projektov omogoča nevladnim organizacijam povezovanje, izkušnje in razvoj, saj občina nosi večji del bremena administrativnih aktivnosti, kar omogoča društvom, da se posvetijo izvajanju lastnih dejavnosti.

Projekt je sestavljen iz 21 aktivnosti, od tega je sedem športnih aktivnosti, ki bodo potekale od marca do avgusta, sedem raziskovalnih in izobraževalnih dejavnosti, med temi tudi t.i. HEPA dnevi (junij), ko bodo predstavljeni športi v starem mestnem jedru Brežic v času festivala Brežice, moje mesto, in šest promocijskih aktivnosti (Youtube kanal, Facebook stran, promocijski filmi, ipd.) ter aktivnost vodenja projekta.

Za vsebinske programe pri Evropski komisiji neposredno pridobili že 1,6 milijona evrov

Občina Brežice se šteje med uspešnejše pri črpanju evropskih sredstev. Od ostalih jo poglavitno razlikuje dejstvo, da je med prvimi uspela tudi s pridobivanjem sofinanciranja znotraj programov neposredno na sedežu Evropske komisije. Tako od leta 2012 do danes štejemo kar 5 z evropskimi sredstvi uspešno podprtih projektov, in sicer dva na področju kulture, Vzpostavitev okvirja za ohranjanje in razvoj kulturne dediščine harmonike v JV Evropi in  Promocija kulturne mreže JV Evrope in povezovanje lokalnih projektov JV Evrope. Na področju športa je Stavi na zdravje že tretji uspešno prijavljen program znotraj programa Erasmus + Šport: Šport za zdravo starost (Sports for Healthy Aging), Občuti svobodo vode (Feel the Freedom of the Water) in  Stavi na zdravje (Bet on Health). S pomočjo sredstev Evropske komisije je občina lahko izvedla projekte v višini 2,7 milijonov evrov, za katere je pridobila skupno 1,6 milijona evrov evropskih sredstev.

Do 29. februarja se lahko mladi prijavijo za ambasadorje projekta – Poziv potencialnim ambasadorjem

Vodja projekta Patricia Čular je dejala, da se mladi, ki bi se želeli uvrstiti med 20 izbranih posameznikov – ambasadorjev projekta, lahko prijavijo še do sobote, 29. 2. 2020. Poleg brezplačnih tedenskih vadb bodo ambasadorji deležni tudi osebnostnih testov in testov fizične pripravljenosti, opremljeni s sodobno športno opremo (ustrezna športna oblačila, obutev, ura za spremljanje aktivnosti) in prejeli povrnjene potne stroške za vadbo.

Vodja projekta Patrica Čular in brežiška podžupanja Mila Levec.

Vodja projekta Stavi na zdravje Patricia Čular Občina Brežice o projektu

Več o projektu je na voljo tukaj

M. P.