Brežice: V teku zbiranje predlogov za podelitev občinskih priznanj

Nagrajenci Občine Brežice v letu 2021, z županom Ivanom Molanom (vir: arhiv)

Občina Brežice je objavila javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev občinskih priznanj  (Oktobrska nagrada Občine Brežice in Priznanja Občine Brežice).

Predloge za priznanja lahko posredujejo občani, župan, krajevne skupnosti, podjetja, druge organizacije in društva.

Rok za posredovanje predlogov je do vključno 2. septembra 2022.

Predlogi morajo biti podani v pisni obliki in posredovani na naslov:

Občina Brežice, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice;

s pripisom – “Oktobrske nagrade in priznanja Občine Brežice” ali na elektronski naslov: [email protected]

Predlog naj vsebuje:

– podatke o predlagatelju;

– podatke o kandidatu oz. o predlagani pravni osebe;

– kratek življenjepis kandidata;

– vrsto priznanja Občine Brežice;

– natančno obrazložitev in utemeljitev predloga.

Javni razpis je dostopen na povezavi: Javni razpis 

M. P.