Brežice: S higienskim papirjem iz odpadne embalaže mleka in sokov prihranili 267 dreves

Z Zbirnega centra Boršt je v sredo odpeljal prvi kamion odpadne kartonske embalaže mleka in sokov (KEMS) na predelavo. (Vir: Komunala Brežice)

Z Zbirnega centra Boršt je v sredo odpeljal prvi kamion odpadne kartonske embalaže mleka in sokov (KEMS) na predelavo. Gre za 25 ton odpadne embalaže, ki je bila zbrana v občini Brežice in jo bodo predelali v podjetju Lucart. Iz celuloznega dela embalaže bodo izdelali toaletni papir, robčke in brisačke, iz plastičnega pa euro palete, podajalnike brisač in podobne izdelke.

V projekt Komunalnega snovnega kroga Brežice, katerega del je bil sredin dogodek, je vključenih že 11 javnih ustanov in podjetij.

Količina odpadne embalaže, ki je bila odpremljena, pokriva enoletne potrebe vključenih ustanov in podjetij po higienskem papirju. Podžupanja občine Brežice Mila Levec je ob tej priložnosti povedala, da občina z veseljem sodeluje pri projektih, ki prispevajo k zmanjševanju onesnaženja okolja. “Zato smo konec leta 2018 pristopili k projektu in k sodelovanju spodbudili tudi naše javne zavode, s katerimi porabimo 33 ton higienskega papirja letno. Sedaj ga bomo pridobili iz predelane odpadne embalaže mleka in sokov. Z gotovostjo lahko trdimo, da je krožna kultura zdaj res v naših rokah,” je še dodala podžupanja občine Brežice.

Od začetka projekta so vključeni člani poskrbeli za precejšnje okoljske prihranke. Ohranili so 267 dreves ali poskrbeli za 1.068 kvadratnih metrov neposekanega gozda, ponovno uporabili več kot 21 ton odpadne KEMS ali več kot 586.000 kosov in tako zmanjšali emisije ogljikovega dioksida za več kot 16 ton in pol.

“Veseli smo, da je vključenih že več kot polovica javnih ustanov v občini Brežice. Vabimo, da se k projektu pridružijo tudi ostala podjetja,” je poudarila mag. Jadranka Novoselc, direktorica Komunale Brežice.

“Osnovna šola Brežice se je z veseljem priključila temu projektu. Najprej smo povabili učence, da so začeli zbirati tetrapak. Pokazali smo jim tudi, kaj se iz tega da narediti oz. reciklirati. Nato je sledilo krajše tekmovanje. Na koncu se je šola odločila, da bo tudi nabavljala ta recikliran papir. Otrokom smo ga na urah pouka predstavili, povedali, kako poteka krožno gospodarstvo oz. kako iz tetrapaka nastane papir. Sedaj ga že kar dobro leto dni uporabljamo,” je dejala mag. Marinka Lubšina Novak, ravnateljica Osnovne šole Brežice.

Krožno gospodarstvo ali zapiranje snovnih tokov je ena glavnih usmeritev Evropske unije v prihodnjih letih, saj poraba človeštva že skoraj dvakratno presega razpoložljive naravne vire. S svojimi številnimi akcijami in projekti ozaveščanja to usmeritev podpirajo tudi v Komunali Brežice.

Zvočna izjava mag. Marinke Lubšina Novak, ravnateljice Osnovne šole Brežice:

Javno podjetje Komunala Brežice je v zadnjih letih prejelo priznanje za Naj zaposlovalca leta in posebno priznanje za starejšim prijazno podjetje. Za svoje družbeno odgovorne aktivnosti je prejelo nagrado Horus 2017 – slovenska nagrada za družbeno odgovornost, za celostno upravljanje s človeškimi viri pa HRM projekt 2017. Upravlja sedem javnih vodovodnih sistemov, tri kanalizacijske sisteme (Brežice, Obrežje in Globoko), 182 ekoloških otokov za ločeno zbiranje odpadkov, pokopališče in tržnico v Brežicah, občinske in zasebne večstanovanjske objekte ter poslovne prostore. Glavno poslanstvo podjetja je trajnostno zagotavljanje visokokakovostnih storitev gospodarskih javnih služb vsem uporabnikom občine Brežice pod enakimi pogoji in poštenih cenah.

Vir: Komunala Brežice

M. P.