Brežice: Priskrbljeni s kakovostno pitno vodo za naslednjih 50 let

Foto: Občina Brežice

Vodni vir Glogov Brod predstavlja izjemno pomembno zalogo pitne vode, saj znaša skupna kapaciteta obeh vrtin, obnovljene in nove 130 litrov/sekundo in ima letno dovoljenje za odvzem pitne vode 3.910.000 kubičnih metrov, kar predstavlja pomembno zalogo vode za naslednjih 50 let.

Brežiška občina je to približno pol milijona evrov vredno naložbo pokrila z lastnim denarjem.

Vrtina Glogov Brod je postala samostojen projekt, za katerega je občina sama zagotovila sredstva, saj strošek ni bil upravičen za pridobitev evropskih sredstev. Za izvedbe vrtine in črpališča ter ostale ureditve in opremo, med temi tudi obnovo transformatorske postaje, je občina namenila 520.000 evrov lastnih sredstev, postopek pa je z izvajalci vodil upravljalec vodovodnega sistema, JP Komunala Brežice d.o.o..

Brežiški župan Ivan Molan, ki je omenjeno vrtino označil za enega največjih dosežkov svojega desetletnega županovanja. Povedal je, da so omenjeno naložbo prvotno načrtovali v okviru hidravličnih vodovodnih izboljšav, pri katerem so v brežiški občini zamenjali približno 25 kilometrov cevovodov. Sicer pa na Brežiškem pijejo eno od najbolj kakovostnih vod v državi, je še dejal.

Podatki kažejo, da poraba pitne vode, tako v svetu kot v Sloveniji, strmo narašča, zaloge pa se hitro zmanjšujejo. Po predvidevanjih strokovnjakov bo v prihodnosti prav oskrba s kakovostno pitno vodo ena poglavitnih težav naše družbe.

Po podatkih Komunale Brežice s sedmimi vodovodni sistemi pokrivajo nekaj več kot devet desetin občinskega območja in vodooskrbo zagotavljajo 22.000 občanom v sedmih vodooskrbnih območjih (Brežice, Mokrice, Pišece, Sromlje, Križe, Stankovo in Bizeljsko). Vodovodna omrežja obsegajo skupaj 670 kilometrov cevovodov, 97 objektov in 10.600 vodovodnih priključkov. S 432 kilometri omrežja, 39 objekti in 7212 vodovodnimi priključki je največje brežiško vodooskrbno območje.

Vodooskrbni sistem Brežice zajema pitno vodo iz dveh aktivnih vodnih virov na Glogovem Brodu in v Prilipah, in treh rezervnih na Brezini, Brezovcu v Dolenji vasi pri Artičah in Novaščku pri Stojanskem Vrhu. Brežiška komunala sicer upravlja 12 vodnih virov.

Vodno zajetje Glogov Brod leži pod Artičami na severnem pasu ravnice Krško-Brežiškega polja. Gre za območje zemeljske gube, ki se je pred tisočletji začela pogrezati, okrog nje pa so se ustvarili peščeno prodnati in glineni nasipi, ki so obvarovali zaloge pitne vode pred zunanjimi vplivi vse do danes. Skrb za vodni vir je zdaj iz rok narave prevzelo brežiško javno komunalno podjetje. »Človek predstavlja največjo grožnjo za vodne vire na našem planetu, hkrati pa je edini, ki lahko poskrbi za njihovo ohranjanje,« je ob odprtju vrtine še spomnil direktor Komunale Brežice.

V Komunali Brežice, nameravajo v prihodnjih desetih letih v sodelovanju z občino Brežice zamenjati vse salonitne cevovode, zagotoviti dodatno akumulacijo vodooskrbnega sistema Brežice, poiskati lokacije rezervnih vodnih virov in jih ustrezno zaščititi. Ob tem si kot poglavitno nalogo zadajajo zmanjšati vodne izgube na obstoječih sistemih, saj bodo tako lahko ohranili vodne vire.

N. N.

Foto: Občina Brežice