Brežice pridobile evropska sredstva za gradnjo še dveh kolesarskih poti

Foto: Klemen Razinger

Po kolesarki stezi Brežice–Dobova je Občina Brežice zdaj pridobila evropska sredstva tudi za projekt kolesarskih povezav Brežice-Krška vas in Brežice-Čatež ob Savi. Projekt obeh kolesarskih povezav je vreden 3,34 milijona evrov, od tega je občina pridobila 1,3 milijona evropskih sredstev, 261.000 evrov pa bo prispevala država.

Gradnjo novih kolesarskih povezav načrtujejo še v letošnjem letu, trajala naj bi do junija 2023.

Župan Občine Brežice Ivan Molan je v izjavi za javnost izpostavil, da je to že tretji projekt, za katerega je občina pridobila evropska sredstva. Dobila jih je namreč že za projekt kolesarske povezave Brežice-Dobova in projekt Hidravličnih izboljšav vodovodnih sistemov v občinah Brežice in Bistrica ob Sotli.

Po besedah župana gre pri gradnji dveh novih kolesarskih povezav za gradbeno izjemno zahteven projekt, saj bodo potrebne tudi popolne zapore ceste. Prebivalce, ki izvedbo kolesarske povezave že težko pričakujejo, prosi za sodelovanje in razumevanje, “saj lahko le s skupnimi močmi izboljšamo prometno varnost za kolesarje na tem nevarnem odseku ceste ob reki Krki”.

V okviru projekta bo občina zgradila 1,5 kilometra kolesarske poti ob državni cesti R2-419, in sicer od območja gostilne Grič pri starem mostu čez Krko, čez Velike Malence do Krške vasi. Dodatni del kolesarske povezave bodo v dolžini 1,6 kilometra izvedli po lokalnih cestah.

Tako bo celotna dolžina kolesarske povezave ob zaključku projekta znašala 4,3 kilometra, in sicer od gradu Brežice preko starega mostu čez Savo in Krko do Čateža ob Savi in do Krške vasi.

A. M.