Brežice: Področje preventive in zdravstva je obogatil Center za krepitev zdravja

Center za krepitev zdravja ZD Brežice

V mesecu oktobru je Zdravstveni dom Brežice pripravil slovesno otvoritev Centra za krepitev zdravja, ki deluje v obnovljenih prostorih stavbe na nogometnem stadionu v Brežicah. Župan občine Brežice Ivan Molan in direktor Zdravstvenega doma Brežice Dražen Levojević sta z rezanjem traku simbolično odprla vrata novega centra.

Po besedah direktorja Dražena Levojevića je namen centra nadgradnja in razvoj preventivnih programov v lokalni skupnosti. Naloga centra je, da zagotovi uporabnikov več vrst aktivnosti na terenu in se jim tako še bolj približa. Pri aktivnostih je direktor izpostavil nadgrajene aktivnosti patronažnih medicinskih sester pri delu z nosečnicami, novorojenci in otročnicam, nadgrajene aktivnosti za obravnavo debelosti pri otrocih, posvetovalnice patronažnega varstva v lokalnih skupnostih, posebne ukrepe za dostop motorično in senzorično oviranih do prostorov centra in posebne ukrepe za dostop ranljivih ciljnih skupin občanov do preventivnih aktivnosti, ki se nanašajo tudi na uporabnike s kroničnimi boleznimi kot je sladkorna bolezen.

Otvoritev Centra za krepitev zdravja je pozdravil župan Občine Brežice Ivan Molan. Dejal je, da je center v občini potreben in pomemben za občane,  saj je občina po starostni strukturi prebivalstva in po tveganju za bolezni nad slovenskim povprečjem, kar prinaša občini tudi nižji indeks razvitosti v primerjavi z drugimi. Župan Molan je dejal, da je vesel pridobljenih evropskih in državnih sredstev, ki so pripomogla k ustanovitvi centra in novim zaposlitvam na področju zdravja in preventive. Želi si, da bi se čim več občanov udeleževalo dejavnosti, ki bodo na voljo v sklopu centra za krepitev zdravja, saj bodo na takšen način občani najbolj pripomogli k svojemu zdravju in dobremu počutju.

Kakšen je namen centra in komu je namenjen?

Center za krepitev zdravja izvaja individualna svetovanja in preventivne zdravstveno vzgojne delavnice ter aktivnosti za krepitev zdravja in zmanjšanje neenakosti v zdravju v lokalnem okolju. V skrbi za krepitev zdravja se Center povezuje z društvi, delovnimi organizacijami, izobraževalnimi institucijami in z vsemi, ki lahko prispevajo k izboljšanju zdravja. Ekipa centra želi k aktivnostim pritegniti socialno šibke in druge ranljive skupine uporabnikov. Delavnice, ki jih izvajajo v Centru za krepitev zdravja, so namenjene vsem občankam in občanom, ki želijo izvedeti več informacij o zdravem načinu življenja in o dejavnikih, ki lahko škodljivo vplivajo na zdravje ali poslabšajo že obstoječe bolezni. Delavnice izvaja strokovno usposobljen interdisciplinarni tim, v katerega so vključene diplomirane medicinske sestre, kineziologinja, psiholog in dietetik.

O projektu

Zdravstveni dom Brežice je v letu 2017 uspešno kandidiral na javnem razpisu Ministrstva za zdravje za izbor operacij »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalni skupnosti«. V Sloveniji je bilo na javnem razpisu izbranih 25 zdravstvenih domov z namenom krepitve javnozdravstvene vloge zdravstvenih domov, implementacije preventivnih pregledov za otroke in mladostnike, izvajanje preventivnih obravnav za ogrožene otroke in mladostnike ter izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni na primarni ravni zdravstvenega varstva ter uveljavljanje modela skupinskega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti.

Zdravstveni dom Brežice je pridobil sredstva v višini 365.136 evrov in jih namenil za zaposlitve v centru ter za potrebno opremo za izvajanje dejavnosti, Občina Brežice pa je sodelovala pri obnovi prostorov in opreme za prostore.

Center za krepitev zdravja izvaja svoje dejavnosti v dveh pisarnah, v predavalnici in v telovadnici. Projekt financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Občina Brežice se je prijavila na del razpisa za sofinanciranje investicije v prostore in opremo. Vrednost del in opreme znaša cca 90.000 evrov. Večino sredstev  (73.000 evrov) je prispevala Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, preostali delež je prispevala Občina Brežice (13.000 evrov).

Program otvoritve Centra za krepitev zdravja je povezovala Janja Rostohar, kulturni program so pripravile članice Društva Mažoretk iz Dobove in mlada pevka Eva Julija Borovšak.

V nadaljevanju v galeriji objavljamo nekaj foto utrinkov z otvoritve centra.

Vir in foto: Občina Brežice

M. P.