Brežice: Patricia Čular pozdravila udeležence projekta Erazmus+

Patricia Čular v nagovoru udeležencev projekta Erazmus +

V Mladinskem centru Brežice se zaključujejo celotedenske delavnice projekta Erazmus +, ki ga izvaja Osnovna šola Brežice, z naslovom Friend me; Don’t bully me. Projekt je namenjen premagovanju stereotipov in predsodkov med učenci in dijaki v šolah.

Udeležence iz Slovenije, Turčije, Romunije, Italije in Grčije je v imenu Občine Brežice pozdravila vršilka dolžnosti direktorice občinske uprave Patricia Čular.

Patricia Čular je zbranim predstavila značilnosti občine in jih povabila, da se v turistične kraje tudi vrnejo. Predstavnikom šol iz sodelujočih držav je ob tej priložnosti izročila protokolarna darila.

Koordinatorica mednarodnega projekta Friend me; Don’t bully me je Osnovna šola Brežice iz Slovenije, projekt vodi profesorica angleščine Petra Vaš.

Cilj dvoletnega projekta je premagovanju stereotipov in predsodkov med učenci in dijaki v šolah ter da se skozi aktivnosti zmanjša število ustrahovanj v šoli. V času izmenjave v Sloveniji (23. – 29. 1. 2022) je bila partnerjem predstavljena Osnovna šola Brežice,  izvedene so bile delavnice za udeležence, ki so jih izvedli strokovni delavci iz Slovenije, Romunije, Turčije in Grčije ter Italije.

Udeleženci so spoznali občino Brežice, obiskali so Posavski muzej Brežice in Terme Čatež, ogledali so si tudi Olimje in Ljubljano.

Patricia Čular pozdravila udeležence projekta Erazmus +:

Več o projektu lahko pogledate na povezavi: Erasmus.KA229/

Foto, vir: Občina Brežice

M. P.