Brežice: Osrednja regijska slovesnost ob dnevu Civilne zaščite

Župan Ivan Molan v pozdravnem nagovoru (vir: občina)

Tradicionalno regijsko proslavo ob dnevu Civilne zaščite, ki ga od leta 1990 obeležujemo na prvi marčevski dan, je s podelitvijo priznanj letos gostila Občina Brežice.

Župan Občine Brežice Ivan Molan je v pozdravnem nagovoru kot gostitelj dogodka izpostavil pomen dobro organiziranega sistema zaščite in reševanja predvsem v Posavju.

V Posavju se namreč se nahaja veliko pomembne kritične infrastrukture, kot so jedrska elektrarna, letališče, avtocesta, železnica itd., ki lahko povzročijo nepredvidljive dogodke. Zahvalil se je vsem, ki delujejo na področju zaščite in reševanja, za njihovo plemenito delo.

Slavnostni nagovor na osrednji regijski slovesnosti ob dnevu Civilne zaščite je imela predstavnica Uprave RS za zaščito in reševanje Olga Andrejek, ki je med drugim poudarila, da sta se znanje in vedenje, kako ukrepati v primeru naravne in druge nesreče, na splošno izboljšala, a jih še vedno čaka veliko dela na tem področju. Pozdravila je prizadevanje Rdečega križa, da se uvede usposabljanje za izvajanje prve pomoči že v osnovni šoli.

Navedla je, da si bomo leto 2022 žal zapomnili tudi po obsežnih nesrečah, predvsem po največjem požaru v zgodovini Slovenije na območju Krasa in hudi eksploziji v kemični tovarni Melamin v Kočevju, ki je terjala sedem življenj. Pri obeh omenjenih nesrečah kot tudi npr. pri dovažanju pitne vode prebivalcem v sušnem obdobju kot tudi pomoči v času poplav so bili navzoči pripadniki civilne zaščite in vsi drugi iz sistema zaščite in reševanja.

Cvetka Tomin in Mihael Boranič na državni slovesnosti med nagrajenci

Na dan Civilne zaščite, 1. marca, pa sta bila na državni prireditvi na Brdu pri Kranju nagrajena dva brežiška občana, in sicer je srebrni znak CZ prejela generalna sekretarka Rdečega križa Slovenije Cvetka Tomin, plaketo CZ pa je prejel nekdanji dolgoletni predsednik GZ Brežice Mihael Boranič.

Bronasti znak Civilne zaščite kot priznanje za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči sta prejela predsednik Gasilske zveze Brežice Herman Premelč, operativni gasilec Prostovoljnega gasilskega društva Prekopa Damjan Luzar.

Za dolgoletno in uspešno delo v Prostovoljnem gasilskem društvu Veliki Kamen pa je bronasti znak Civilne zaščite prejel Jože Jankovič, prostovoljni gasilec in predsednik nadzornega odbora društva.

Srebrni znak Civilne zaščite kot priznanje za posebne zasluge in izjemen prispevek pri razvijanju in krepitvi varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je prejel predsednik Gasilske zveze Sevnica Vincenc Knez.

Podeljena so bila tudi priznanja ob posebnih jubilejih, ki jih letos obeležujejo prostovoljna gasilska društva:

  • Prostovoljno gasilsko društvo Krška vas za 100 let delovanja – srebrni znak Civilne zaščite
  • Prostovoljno gasilsko društvo Raka za 100 let delovanja – srebrni znak Civilne zaščite
  • Prostovoljno gasilsko društvo Cerklje ob Krki za 120 let delovanja – zlati znak Civilne zaščite
  • Prostovoljno gasilsko društvo Brestanica za 130 let delovanja – plaketa Civilne zaščite
  • Prostovoljno gasilsko društvo Bizeljsko za 130 let delovanja – plaketa Civilne zaščite
  • Prostovoljno gasilsko društvo Loka za 140 let delovanja – plaketa Civilne zaščite

V imenu vseh nagrajencev se je v zaključnem nagovoru zahvalila Cvetka Tomin.

Prireditve so se med drugimi udeležili tudi poslanka DZ mag. Nataša Avšič Bogovič, župani Janez Kerin, Srečko Ocvirk in Robert Zagorc, podžupani ter direktorji občinskih uprav posavskih občin, poveljniki CZ posavskih občin, predstavniki gasilskih zvez, vojske in policije, gostje iz Hrvaške ter vsi ostali, ki so vpeti v sistem zaščite in reševanja kot prostovoljci ali poklicno.

Prireditev je povezovala Anja Urek, za glasbeni program so poskrbeli profesorici in učenci GŠ Brežice Mihaela Komočar Gorše, Anita Veršec, Ana Jagrič, Rok Beričnik in Jaka Hribar.

M. P.