Brežice: Osnovnošolci zbrali 31 tisoč litrskih embalaž za mleko in sokove

Osnovni šoli Brežice sta drevo predala Niko Kumar in Jadranka Novosel.

»V največji zbiralni akciji odpadne kartonske embalaže mleka in sokov (KEMS) do sedaj so učenci osnovnih šol v brežiški občini v slabem mesecu dni zbrali 1200 kilogramov odpadne embalaže KEMS, kar znaša 31.000 litrskih kartonskih embalaž za mleko in sokove,« je povedala mag. Jadranka Novoselc, direktorica Komunale Brežice.

Nagradno zbiralno akcijo je Komunala Brežice organizirala v sklopu projekta »Krožna kultura v naših rokah«. Iz odpadne KEMS lahko pridobimo kar 60 odstotkov kakovostne celuloze, ki jo lahko ponovno uporabimo v proizvodnji papirja.

Zbiralna akcija, ki je uvod k vzpostavitvi krožnega gospodarstva v občini Brežice po nagrajenem modelu, se je začela v začetku aprila, ko se je akciji priključilo sedem osnovnih šol in štirje vrtci. Ob koncu meseca, tik pred prvomajskimi počitnicami, pa so sodelavci Komunale in predstavniki podjetja Valtex izvedli tehtanje zbrane odpadne embalaže KEMS.

Učenci 6. b razreda OŠ Cerklje ob Krki so med vsemi sodelujočimi zbrali največ odpadne embalaže KEMS na učenca.

Komunala Brežice bo zmagovalne razrede po sodelujočih šolah obdarila s celodnevnim kopanjem na bazenu. Pri vsaki od sodelujočih šol bo v sklopu projekta zasajeno mlado drevo, kot simbol za vsa drevesa, ki so zaradi reciklirane KEMS ostala neposekana. Del ločeno zbrane odpadne embalaže bodo tako preko recikliranja v sklopu projekta krožnega gospodarstva vrnili v šole, vrtce in podjetja v obliki toaletnega papirja, robčkov in brisač za roke. Tovrsten higienski material dobavlja podjetje Valtex, ki je pobudnik platforme Eko iniciativa, in je poleg podjetij Dinos in Lucart partner v projektu.

»V občini Brežice v 17 javnih zavodih in v javnem podjetju letno porabimo okoli 33 ton higienskega papirja. Če bi za to uporabili nerecikliran higienski papir, bi letno posekali 15 hektarjev gozda. Zato je odločitev za uporabo recikliranega higienskega papirja iz odpadne KEMS, kakršno zbiramo v naši občini, zelo smotrna,« je še dodala Novoselčeva.

Krožno gospodarstvo ali zapiranje snovnih tokov je ena glavnih usmeritev Evropske unije v prihodnjih letih, saj poraba človeštva  že skoraj dvakratno presega razpoložljive naravne vire. S svojimi številnimi akcijami in projekti ozaveščanja to usmeritev podpirajo tudi v Komunali Brežice.

Zbiralno akcijo so zaključili s tehtanjem zbrane KEMS po osnovnih šolah.
Slogan projekta se glasi: Ohraniš smreko, ko iz kartonske embalaže spiješ.

Vir in foto: Komunala Brežice

M. P.