Brežice: Od danes nižja cena socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu

Slika je simbolična.

Občina Brežice je v želji, da starejšim občanom, ki si tega želijo, omogoči, da čim dlje in čim bolj kakovostno bivajo v svojem domu, zagotovila dodatna sredstva za izvajanje socialno varstvene storitve pomoči na domu. Tako bo po sklepu občinskega sveta od danes cena za omenjeno storitev nižja za 23 odstotkov. Znašala bo 5,62 evra na uro. Prej je znašala 6,94 evra.

 

Občina je v letih 2020 in 2021 kupila tudi šest novih avtomobilov za izvajanje pomoči na domu in s tem izvajalkam zagotovila boljše ter varnejše pogoje za delo, hkrati pa je s tem znižala materialne stroške in s tem omogočila tudi nižjo ekonomsko ceno storitve.

V občini Brežice je pomoč pri vsakodnevnih opravilih in dostavi toplega obroka v letu 2020 povprečno potrebovalo vsak mesec 86 občanov, za pomoč starejšim in invalidom na domu pa skrbi 10 izvajalk. Izvajanje storitve poteka od ponedeljka do sobote dopoldne. Delo poteka od jutra do večera, nekatere uporabnike obiščejo tudi trikrat na dan – posamezniki namreč potrebujejo pomoč tako pri jutranji kot večerni negi, v času kosila pa jim dostavijo tudi topel obrok. Za prihodnje se načrtujejo še storitve ob sobotah zvečer ter ob nedeljah in praznikih, torej za vseh 365 dni v letu, takšne so tudi potrebe uporabnikov.

Od danes nudijo pomoč na domu tudi ob sobotah popoldne, ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih. Storitev v brežiški enoti CSD Posavje načrtujejo po korakih, najprej želijo pomoč zagotoviti tistim posameznikom, ki so sami in ki nujno potrebujejo storitev in so njihovo stisko do sedaj reševali na druge možne načine.

A. M.