Brežice: Objavljen razpis za dobavo živil osnovni šoli in vrtcu

Fotografija je simbolična. (vir: pixabay.com)

Občina Brežice je v imenu Osnovne šole Brežice in Vrtca Mavrica Brežice objavila javno naročilo za dobavo živil.

Predmet razpisa je dobava živil javnima zavodoma Osnovna šola Brežice in Vrtec Mavrica Brežice, in sicer za obdobje od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2024 z možnostjo podaljšanja za največ 12 mesecev.

Naročilo je razdeljeno na 15 različnih sklopov. Ponudnik lahko odda ponudbo za en ali več sklopov, za en ali oba javna zavoda.

Javno naročilo se financira iz sredstev posameznih javnih zavodov.

Rok za oddajo ponudb: 8. avgust 2022 do 10.00 ure

Odpiranje ponudb bo javno, in sicer: 8. avgusta 2022 ob 12.00 uri – spletni portal eJN2

Oddaja ponudb je možna le preko portala eJN, ki od interesentov zahteva predhodno registracijo. Podrobnejša navodila najdete v spodnjem dokumentu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije..

RAZPISNA DOKUMENTACIJA je dosegljiva na spletni povezavi TU (JN004805/2022-B01).

Razpisna dokumentacija – objava

Navodila za uporabo informacijskega sistema za ponudnike so dostopna na povezavi: Navodila 

M. P.