Brežice: Občina zagotovila tri nova vozila za izvajanje storitve Pomoč družini na domu

(vir: Občina Brežice)

Na dvorišču brežiškega gradu je nedavno potekala prireditev ob slovesni predaji treh novih vozil izvajalcu socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu, posavskemu centru za socialno delo, enota Brežice. Z nakupom novih osebnih avtomobilov želi Občina Brežice zagotoviti izvajalcem storitve večjo varnost in s tem prispevati tudi k večji kakovosti storitve za uporabnike v občini.

Ključe novih avtomobilov je iz rok župana Ivana Molana prejela direktorica CSD Posavje Marina Novak Rabzelj, ki je dejala, da je pridobitev tudi priznanje pomembnemu delu izvajalk in kaže na skrb občine za občane.

Storitev socialne oskrbovalke izvajajo na domu, zato je pomembno, da imajo pri svojem delu ustrezna in varna službena vozila.

V občini Brežice za pomoč starejšim in invalidom na domu skrbi devet izvajalk, že septembra pa se jim bo zaradi vsako leto večjih potreb po storitvi pridružila še deseta sodelavka. Pomoč pri vsakodnevnih opravilih in dostavi toplega obroka nudijo povprečno 80 uporabnikov na mesec in sicer vsak dan, od ponedeljka do petka, ob sobotah pa imajo dežurstvo. Delo poteka od jutra do večera, nekatere uporabnike obiščejo tudi trikrat na dan – posamezniki namreč potrebujejo pomoč tako pri jutranji kot večerni negi, v času kosila pa jim dostavijo tudi topel obrok.

Na Občini Brežice se, kot pravijo, zavedajo, da vsako leto več občanov potrebuje pomoč na domu, zato se je občina odločila za nakup vozil, s katerim krepi izvajanje storitve. V letu 2018 je pomoč na domu potrebovalo povprečno 63 občanov na mesec, v prvi polovici leta 2020 se je število pomoči potrebnih povečalo že na 84 občanov na mesec. Ekonomsko ceno storitve subvencionira občina v višini približno 63 odstotkov (oz. 13,47 evra na uro), cena storitve za uporabnika tako letos znaša 6,94 evrov na uro. Za subvencioniranje te socialno varstvene storitve je občina v letu 2018 namenila dobrih 110.000 evrov, v proračunu za leto 2020 pa je namenjenih za subvencioniranje storitve 150.000 evrov.

M. P.