Brežice: Načrtuje se širitev obrtnih in poslovnih con

IPC Brezina (Foto: Občina Brežice)

Ker so investitorji pokupili vsa razpoložljiva zemljišča v lasti občine Brežice, občina za prihodnje že  načrtuje širitev industrijskih in obrtno poslovnih con.

Investitorji, ki so se odločili za nakup zemljišč, so lokalni podjetniki, ki želijo širiti svoje dejavnosti.

Občina Brežice je v letih 2016 in 2017 prodala vsa zemljišča v industrijskih in obrtnih conah, ki so bila v lasti občine – pet zemljišč v OC Dobova in tri zemljišča v IPC Brezina. Zaradi zanimanja in povpraševanja potencialnih investitorjev občina že pripravila strokovno podlago za vse cone v občini na podlagi katerih bo urejala nova zemljišča in izboljšala cestne povezave do con. Tako občina načrtuje širitev OC Dobova v obsegu 10,5 ha v smeri proti Mostecu in neposredno cestno povezavo med PC Slovenska vas in avtocestnim omrežjem.

Javni razpis za sofinanciranje nakupa zemljišč

Občina Brežice je v letu 2016 kot dodatno spodbudo k razvoju podjetništva uvedla javni razpis za dodeljevanju pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva na območju industrijskih in obrtno poslovnih con. Pogoji pridobitve subvencije za nakup so bili začetek gradnje oz. poslovanja v roku 2 let od prejema pomoči, nova delovna mesta ali ohranitev obstoječih v naslednjih 3 letih in izvajanje dejavnost še vsaj 5 let po končani naložbi. Glede na velikost podjetja so bila ta upravičena do 30- oz. 40-odstotkov subvencioniranja cene. Po besedah župana občine Brežice Ivana Molana je glavni namen subvencij ohraniti in razviti podjetništvo in delovna mesta v občini, sporočajo iz občine.

N. N.