Brežice: Na 28. občinskem otroškem parlamentu mladi razpravljali o šoli in šolskem sistemu

Foto; Občina Brežice

V sejni sobi Občinskega sveta Občine Brežice je v sredo, 28. 3. 2018, potekal že 28. občinski otroški parlament, na katerem so sodelovali po trije predstavniki iz osmih osnovnih šol v brežiški občini. Mlade parlamentarca sta pred plenarnim zasedanjem, na katerem so predstavili sklepe in ugotovitve, pozdravila župan Občine Brežice Ivan Molan in predsednik Zveze prijateljev mladine Krško Vinko Hostar. Plenarnega zasedanja so se udeležile tudi ravnateljice sodelujočih osnovnih šol.

Sodelujoči na parlamentu so v zaključku z glasovanjem odločili, da bosta občino Brežice na državnem parlamentu, ki bo aprila v  prostorih Državnega zbora Republike Slovenije, zastopala Gaja Pavlič iz Osnovne šole Globoko in Mark Brinovec iz Osnovne šole Bizeljsko.

Predsednik Zveze prijateljev mladine Krško Vinko Hostar je mladim parlamentarcem položil na srce, naj se v čedalje bolj virtualnem svetu raje držijo pristnih stikov s prijatelji, saj medosebnih stikov ne more nič nadomestiti, niti najbolj sodobne pametne naprave.

Župan občine Brežice Ivan Molan je udeležencem otroškega parlamenta predstavil vlogo občinskega sveta in sistem predšolske vzgoje in izobraževanja v občini Brežice. Izpostavil je pomen znanja v današnji družbi, hkrati pa je poudaril pomen dobrih medsebojnih odnosov, ki temeljijo na vzajemnem spoštovanju med učenci. Župan je učence, njihove mentorje in ravnatelje povabil, da v sklopu tehničnih dni obiščejo občino Brežice in spoznajo tako delovanje občinske uprave kot občinskega sveta.

Letošnji občinski otroški parlament je pripravila Osnovna šola Brežice v sodelovanju s strokovnim sodelavcem Zveze prijateljev mladine Krško Urošem Brezovškom. Med predstavitvami, ki so nastale v okviru dela po skupinah, so učenci predstavili svoje videnje šole in šolskega sistema. Zavzeli so se za več življenjskih oz. uporabnih predmetov, kot je predmet gospodinjstvo v višjih razredih osnovne šole, več ur športne vzgoje, kjer bi se učili tudi o sestavi in ustroju človeškega telesa, pri pouku predvsem naravoslovnih predmetov si želijo več praktičnih prikazov. Učenci si pri učiteljih želijo sproščenega in pristnega odnosa, izpostavili pa so tudi težave med vrstniškega nasilja v šoli in prednost manjših učnih skupin.

Vir: Občina brežice