Brežice med prvimi petimi občinami po preglednosti poslovanja

Brežice

Tri nevladne organizacije so objavile raziskave odprtosti in preglednosti delovanja slovenskih občin. Ugotovile so, da večina občin zgolj sledi zastarelim praksam in neambiciozni zakonodaji. Najbolje se je odrezala Ljubljana, najslabše pa Velika Polana. Od posavskih občin je na najvišjem mestu brežiška občina.

 

Analizo so opravile nevladne organizacije. Danes je nov dan je raziskavo opravil skupaj z Organizacijo za participatorno družbo in Pravnim centrom za varstvo človekovih pravic in okolja (PIC). Ocenjevali so transparentnost delovanja občinskega sveta, preglednost občinskih spletnih mest in dostopnost informacij, transparentnost in vključenost v postopke sprejemanja proračunov, dostopnost spletnih mest ter vključenost javnosti v delovanje občin. Podatke so pridobivali na podlagi občinskih spletnih strani, javno dostopnih dokumentov, kot so občinski poslovniki, pri enem od sklopov pa tudi z neposrednimi odgovori občin na poslane vprašalnike.

V povprečju so občine dosegle 34,9 od 100 točk, najbolje ocenjena Ljubljana je le za nekaj odsotnih točk presegla dve tretjini (69,2), najnižje ocenjena Velika Polana pa je dosegla zgolj 13,5 točke. Zelo visoko na lestvici so se zavihtele Brežice, ki so dobile 55,2 točke. Slednje je, kot kaže, posebej razveselilo brežiškega župana Ivana Molana, ki je na svojem Facebooku delil povezavo na rezultate raziskave in poudaril, da je Občina Brežice po preglednosti dela na zelo visoki ravni.

A. M.