Brežice: Krajani KS Sromlje in Bizeljsko veseli obnovljenih odsekov lokalnih cest

Konec meseca oktobra in v začetku meseca novembra so predstavniki krajevnih skupnosti skupaj z uporabniki urejene ceste predali namenu. Po besedah župana Ivana Molana Občina Brežice kljub nižanju sredstev s strani države z racionalnim poslovanjem in sodelovanjem s krajevnimi skupnostmi zagotavlja izvedbo številnih manjših, vendar za prebivalce zelo pomembnih investicij v cestno infrastrukturo po vseh krajih občine.

KS Sromlje

Obnovljena sta bila dva močno dotrajana oz. poškodovana odseka lokalnih cest. Obnovljen je bil odsek lokalna ceste Skopačna – Oklukova gora. Vrednosti obnove je znašala dobrih 18.000 evrov, dela pa je izvedlo podjetje KOP Brežice d.d.

Obnovljen je bil tudi odsek lokalne ceste Babčki dol – Sv. Janez. Vrednost obnove je znašala  43.300 evrov, izvajalec del je bilo podjetje Kunej Karl s.p..

KS Bizeljsko

V KS Bizeljsko so se krajani razveselili dveh asfaltiranih odsekov makadamskih cest in sicer odseka Sodič – Rožman in Sumrak – Travnikar.  Vrednost del urejanja in asfaltiranja je znašala 42.962 evrov, investicijo pa je izvedlo podjetje Babič David s.p..

N. N.

Foto: Občina Brežice