Brežice: Izbranih 16 projektov občanov, ki jih bo financirala občina

Brežice (vir: kraji.eu)

Občina Brežice je objavila 16 projektov, ki jih bo na podlagi glasovanja občanov, v letu 2020 in 2012 financirala v okviru t. i. participativnega dela proračuna. Ta je namenjen financiranju projektov, ki jih izglasujejo občani. Za izbrane projekte bo občina v prihodnjih dveh letih namenila nekaj manj kot 210.000 evrov.

Projekte so med 31 predlaganimi projekti z glasovanjem izbrali občani. Glasovanja se jih je udeležilo 4623 ali 22 odstotkov vseh občanov, kar je po oceni občine nad pričakovanji.

Izbrani so bili naslednji projekti:

 • ureditev otroškega igrišča in postavitev igral ob Domu krajanov v Mrzlavi vasi;
 • ureditev odbojkarskega igrišča in igrišča za najmlajše (igrišče Trobentice) na zemljišču Tovarne pohištva Brežice;
 • ureditev rekreativne tekaške steze na zunaj strani ob ograji atletskega stadiona pri ETRŠ Brežice;
 • ureditev športno – učnega prostora ob reki Krki v Župeči vasi;
 • obnovitev asfaltnega igrišča v Krški vasi;
 • razgledna ploščad na Svetem Vidu;
 • ureditev akustike v Večnamenski dvorani Skopice; ureditev vadbenega parka in družabne točke v Globokem;
 • ureditev travnatega igrišča ob PŠ Kapele;
 • ureditev medgeneracijskega parka Sela;
 • ureditev artiške poti zdravja;
 • večgeneracijska in večfunkcijska ureditev okolice Doma krajanov v Križah;
 • ureditev ekoloških otokov v KS Bizeljsko;
 • praznično novoletna okrasitev vasi Pišece,
 • ureditev rehabilitacijskega in rekreacijskega studia v Pišecah ter
 • ureditev travnatega igrišča na prostem ob podružnični šoli Kapele.

Ostali projekti so bili uvrščeni na seznam rezervnih projektov in bodo izvedeni, če se izkaže, da katerega od prej naštetih projektov zaradi objektivnih okoliščin ni možno izpeljati.

M. P.