Brežice: Iz vodovodnega stolpa načrtujejo turistično atrakcijo

Občinski svet Občine Brežice je na zadnji seji podprl županov predlog in sprejel sklep o prekinitvi najemne pogodbe za Vodovodni stolp Brežice. Po sklepu bo občina z najemnikom sporazumno prekinila leta 1999 sklenjeno pogodbo za 50-letni najem stolpa.

Občina si namreč želi stolp, ki je simbol tako mesta kot občine, hkrati pa je tudi pomemben tehnični spomenik, obnoviti in odpreti za javnost.

Občina med drugim načrtuje celovito obnovo objekta in ureditev razgledne točke z galerijo v notranjosti ter v kolikor bo Zavod za varstvo kulturne dediščine dovolil, tudi paviljon s fontano penin. Po besedah župana Ivana Molana bi lahko stolp odprli za javnost na občinski praznik čez dve leti, to je 28. oktobra 2021.

Občina Brežice je že dlje časa vodila pogovore z najemnikom za sporazumno predčasno prekinitev pogodbe s ciljem razvijati turistično ponudbo v občini in ohraniti tehnični spomenik. Najemnik je s svojimi vlaganji preprečil propadanje za Brežice pomembnega objekta v času, ko občina ni uspela zagotoviti sredstev za obnovo, ker pa sam nima namena nadaljnjega vlaganja v stolp, se je odločil, da sprejme ponudbo občine za sporazumno prekinitev pogodbe.

Občina Brežice in najemnik sta se tako v mesecu maju dogovorila za sporazumno prekinitev najemne pogodbe na način, da se najemniku vrne poračunana in neizkoriščena najemnina v znesku 119.870 evrov.

M. P.