Brežice: Danes 28. Forum odličnosti in mojstrstva

Program foruma so predstavili na novinarski konferenci, kjer so sodelovali (od leve): mag. Marija Lubšina Novak, ravnateljica OŠ Brežice, dr. Janez Gabrijelčič, pobudnik in predstavnik Strateškega odbora Forumov odličnosti in mojstrstva, župan Ivan Molan, ki je podprl izvedbo foruma v Občini Brežice, in Alenka Černelič Krošelj, direktorica Posavskega muzeja.

Občina Brežice v sodelovanju z Osnovno šolo Brežice, Posavskim muzejem Brežice, Gospodarsko zbornico Slovenije – Posavsko gospodarsko zbornico ter Strateškim odborom Forumov odličnosti in mojstrstva pripravlja 28. Forum odličnosti in mojstrstva.

Forum bo danes potekal v Viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice, tema bo Spodbujanje nadpovprečnosti kot ključnega gradnika odličnosti in mojstrstva.

Začelo se bo ob 9. uri in bo trajalo predvidoma do 15. ure. Letošnje razprave bodo posvečene novim izzivom odličnosti in mojstrstva, ki nas čakajo v naslednjih letih. Posebno pozornost bodo namenili spodbujanju nadpovprečnosti, ki predstavlja ključen gradnik odličnosti in mojstrstva.

V sklopu foruma bodo potekali trije paneli pod naslovi:

  • Spodbujanje ustreznega izobraževanja in vzgoje za tehnološko in humano odličnost in mojstrstvo,
  • Spodbujanje povezovanj na področju kulture in iskanje sinergije z gospodarstvom in
  • Izzivi za pot k nadpovprečnosti – Brežice kot vsestransko navdušujoč šopek različnosti, možnosti in priložnosti.

V okviru foruma bodo tudi letos slavnostno podelili »veliko nagrado odličnosti in mojstrstva«, ki je pridobila v Sloveniji velik ugled. Dobila jo bo osebnost, ki v sebi združuje vrednote slovenstva ter jih istočasno povezuje tudi z univerzalnimi vrlinami in krepostmi.

Na forum so vabljeni vsi, ki želijo obogatiti svoja znanja, potrebna pri uveljavljanju vrhunske kakovosti, odličnosti in mojstrstva; tako tudi naši upokojenci, učenci, dijaki in študentje.

Udeležba na dogodku je brezplačna.

Program foruma je naslednji:

M. P.